Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.07.2021

Príkazná zmluva

174/2021

80,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Nájomná zmluva

148/2021/RSM

36,00 EUR

Tomáš Pastorek

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

206/2021/OddE

300,00 EUR

Partizán CUP

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

198/2021/OddE

350,00 EUR

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

21.07.2021

Zmluva o dielo

201/2021/OddVUP

130 562,03 EUR

PEMAL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.07.2021

Zmluva o nájme

_

311,33 EUR

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.

DUMAT, mestská príspevková organizácia

16.07.2021

Zmluva č. 190/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

190/2021/OddE

420,00 EUR

Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom

16.07.2021

Zmluva č. 195/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

195/2021/OddE

1 250,00 EUR

Srdiečko o.z. pri CVČ

Mesto Dubnica nad Váhom

16.07.2021

Zmluva č. 189/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

189/2021/OddE

500,00 EUR

ZO JDS – 01 Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

16.07.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

177/2021

100,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.07.2021

Zmluva o dielo

166/2021/OddVUP

84 411,02 EUR

Kalorim, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.07.2021

Zmluva o dielo

168/2021/OddVUO

43 214,63 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.07.2021

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

170/2021

300,00 EUR

Petra Barcíková

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2021

Dodatok č. 2

14/2019/D2/2021

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

152/2021/OddK

2 800,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

08.07.2021

Zmluva o dielo

173/2021/OddVÚP

69 424,92 EUR

PEMAL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2021

HROM ADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

117/2021

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2021

Zmluva č. 169/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

169/2021/OddE

750,00 EUR

Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2021

Zmluva o dielo

171/2021/OddVUP

31 690,00 EUR

Supro, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2021

Rámcová dohoda

158/2021/OddVUP

190 431,25 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2021

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

154/2021

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AVW2-122-59

160/2021/OddVÚP

867 241,45 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

02.07.2021

Zmluva o dielo

159/2021/OddVÚP

142 064,40 EUR

DOSA Slovakia, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.07.2021

Zmluva č. 161/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

161/2021/OddE

240,00 EUR

Pro Dubnica, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2021

ZMLUVA O UDELENÍ SUBLICENCIE č. 143/2021/RSM uzatvorená v súlade s § 72 ods. 1 v spojení s § 65 až 70 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva")

143/2021/RSM

Neuvedené

LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: