Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.05.2020

Dodatok č. 2

302/2019/D2/2020

Neuvedené

eVector, group SE

Mesto Dubnica nad Váhom

26.05.2020

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

173/2020/Audit

5 520,00 EUR

Ing. Marta Tóthová

Mesto Dubnica nad Váhom

26.05.2020

Zmluva č. 151/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

151/2020/Od.E

10 200,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2020

Dodatok č. 1

444/2019/D1/2020

Neuvedené

eVector, group SE

Mesto Dubnica nad Váhom

22.05.2020

Zmluva o dielo

147/2020/OddVÚP

71 003,33 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.05.2020

Dodatok č. 16 k poistnej zmluve číslo: 80 - 12911183/6510176222

312/2007/D16 2020

154,03 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.05.2020

Zmluva o dielo

149/2020/RSM

3 414,18 EUR

SYSTEM-IS s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2020

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

145/2020/RŽP

4 200,00 EUR

Pro-ateliér RK, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.05.2020

Dodatok č. 1

72/2020/D1

Neuvedené

HajPo, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.05.2020

Zmluva č. 127/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

127/2020/Od.E

15 000,00 EUR

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.05.2020

Kúpna zmluva

152/2020

368 160,00 EUR

Unique Medical, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.05.2020

Kúpna zmluva

153/2020

97 476,00 EUR

Unique Medical, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2020

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

105/2020

11,14 EUR

Róbert Pšenka, Tatiana Pšenková

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100158 do 2020/0100182

668,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2020

NÁJOMNÁ ZMLUVA

146/2020/RSM

36,00 EUR

Roman Pavlík

Mesto Dubnica nad Váhom

04.05.2020

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

121/2020

22,46 EUR

Peter Vozár, Anna Vozárová, Daniela Madzurová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.04.2020

Zmluva o dielo

133/2020

20 368,26 EUR

Han-mont, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.04.2020

Zmluva o dielo

135/2020

31 467,50 EUR

Qlines s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.04.2020

Zmluva o dielo

136/2020

12 428,20 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.04.2020

ZMLUVA O DIELO

76/2020

301 075,85 EUR

FERRMONT, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.04.2020

DOHODA O UZNANÍ DLHU A SPLÁTKOVOM KALENDÁRI

126/2020/RSM

2 067,03 EUR

Emília Valjentová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.04.2020

DOHODA O UZNANÍ DLHU A SPLÁTKOVOM KALENDÁRI

137/2020/RSM

7 777,14 EUR

Emília Valjentová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2020

Zmluva o zabezpečení údržby mestskej zelene

128/2020

193 462,89 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2020

Zmluva o zabezpečení údržby mestskej zelene

122/2020

69 641,22 EUR

AGRO-NOVA SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

115/2020

Neuvedené

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: