Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

451/2019

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2019

Nájomná zmluva

449/2019

1,00 EUR

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Mesto Dubnica nad Váhom

19.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

296/2019/D1/2019

84 150,82 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.12.2019

POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110010673

441/2019/RSM

1 262,73 EUR

PREMIUM lnsurance Company Limited,

Mesto Dubnica nad Váhom

18.12.2019

Kúpna zmluva

445/2019

320 741,48 EUR

Zberné suroviny Žilina, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

316/2019/D1/2019

Neuvedené

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2019

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

4192019

2 661,07 EUR

SEE RE Two s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

439/2019

25,00 EUR

Bc. Ľubomíra Zemková

Mesto Dubnica nad Váhom

13.12.2019

Príkazná zmluva

436/2019

150,00 EUR

Lukáš Vavruš

Mesto Dubnica nad Váhom

12.12.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

435/2019

100,00 EUR

Ján Drgoň

Mesto Dubnica nad Váhom

12.12.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100273 do 2019/0100342

664,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

12.12.2019

ZMLUVA O DIELO

412/2019/RSM

89 317,88 EUR

BENY-STAV Prievidza, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.12.2019

Zmluva o dielo

433/2019

11 417,15 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.12.2019

MANDÁTNA ZMLUVA

413/2019

1 800,00 EUR

Consulting & Education Partners, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.12.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

414/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

10.12.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

415/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2019

Memorandum o spolupráci

393/2019/RSM

Neuvedené

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2019

ZMLUVA O DIELO

432/2019

13 920,00 EUR

Entepro, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.12.2019

DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO č. 3/2018 č. MsÚ:193/2018

193/2018/D2 2019

Neuvedené

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

434/2019

78 600,00 EUR

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

420/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

430/2019

70,00 EUR

Lívia Lezová

Mesto Dubnica nad Váhom

02.12.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

398/2019

250,00 EUR

Peter Kohout

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2019

Zmluva o vytvorení diela - loga so súhlasom na jeho použitie

431/2019

Neuvedené

BcA. Milan Pleva

Mesto Dubnica nad Váhom

29.11.2019

Zmluva o spolupráci pri výkone športovej činnosti

422/2019

Neuvedené

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: