Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.06.2020

DAROVACIA ZMLUVA č. 14642/2020

99/2020

1 300,00 EUR

Nadácia Pontis

Mesto Dubnica nad Váhom

04.06.2020

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE o spolupráci zo dňa 25.2.2020

179/2020

Neuvedené

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

04.06.2020

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE o spolupráci zo dňa 25.2.2020

180/2020

Neuvedené

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

03.06.2020

Mandátna zmluva

182/2020/RSM

4 000,00 EUR

CAPITALIX, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.06.2020

Zmluva o dielo

116/2020/OddVUP

411 240,32 EUR

SESTAV, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.06.2020

Zmluva o dielo

176/2020/OddVUP

32 156,71 EUR

GRAMES s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2020

Dodatok č. 1

23/2020/D1/2020

41 400,00 EUR

ing.arch.Igor Maťaťa, AKM Architektonická kancelária

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0200183 do 2020/0100208

802,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2020

Zmluva o dielo

132/2020/OddVUP

10 680,00 EUR

ARGUS - DS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2020

Dohoda č. 178/2020/RŽP o ukončení Zmluvy č. 122/2020/RŽP O zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom

178/2020/RŽP

Neuvedené

AGRO-NOVA SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.05.2020

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA

157/2020/RSM

Neuvedené

Československá obchodná banka,a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.05.2020

Zmluva o dielo

174/2020/OddVUP

21 583,78 EUR

GETOS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.05.2020

Zmluva o dielo

177/2020/OddVUP

5 996,29 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.05.2020

Dodatok č. 2

303/2019/D2/2020

Neuvedené

eVector, group SE

Mesto Dubnica nad Váhom

26.05.2020

Dodatok č. 2

302/2019/D2/2020

Neuvedené

eVector, group SE

Mesto Dubnica nad Váhom

26.05.2020

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

173/2020/Audit

5 520,00 EUR

Ing. Marta Tóthová

Mesto Dubnica nad Váhom

26.05.2020

Zmluva č. 151/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

151/2020/Od.E

10 200,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2020

Dodatok č. 1

444/2019/D1/2020

Neuvedené

eVector, group SE

Mesto Dubnica nad Váhom

22.05.2020

Zmluva o dielo

147/2020/OddVÚP

71 003,33 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.05.2020

Dodatok č. 16 k poistnej zmluve číslo: 80 - 12911183/6510176222

312/2007/D16 2020

154,03 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.05.2020

Zmluva o dielo

149/2020/RSM

3 414,18 EUR

SYSTEM-IS s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2020

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

145/2020/RŽP

4 200,00 EUR

Pro-ateliér RK, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.05.2020

Dodatok č. 1

72/2020/D1

Neuvedené

HajPo, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.05.2020

Zmluva č. 127/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

127/2020/Od.E

15 000,00 EUR

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.05.2020

Kúpna zmluva

152/2020

368 160,00 EUR

Unique Medical, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: