Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.02.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

21/2019/RSM

100,00 EUR

Spoločnosť Kováč, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

20/2019/RSM

100,00 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

25/2019

30,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

26/2019

Neuvedené

Dominika Dudášová

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU

18/2019

7 460,00 EUR

Nadácia VÚB

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

5/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

3/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

4/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100001 - 2019/03000016

374,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2019

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve

247/2018/RSM/D2

Neuvedené

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

12/2019

200,00 EUR

Anton Prekop

Mesto Dubnica nad Váhom

08.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

19/2019

600,00 EUR

Mgr. Stanislava Bubenková

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2019

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

17/2019/RSM

61,67 EUR

Ing. Michal Urbánek

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕš ili dôchodkový vek

10/2019/RSV

1 197 216,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančn é ho príspevku na poskytovanie sociálnej s lužby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71

11/2019/RSV

8 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

04.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

16/2019

300,00 EUR

Jozef Štefík

Mesto Dubnica nad Váhom

04.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

7/2019

250,00 EUR

Peter Gereg

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

9/2019

120,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

6/2019

70,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

29.01.2019

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

193/2018 D 1

Neuvedené

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.01.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

14/2019/RSM

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

21.01.2019

Nájomná zmluva

2018/0300336 - 2018/0200356

578,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

8/2019/RSM

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.01.2019

Dodatok o zmene ceny č. O 112019 ku ZMLUVE O DODÁVKE ELEKTRINY č. 13/2015

454/2015/D1 2019

Neuvedené

BlOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.01.2019

Mandátna zmluva

2/2019

2 520,00 EUR

Ing. arch. Lubomír Bútora

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: