Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.03.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

55/2018

60,00 EUR

Emma Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

26.03.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

51/2018

350,00 EUR

Matej Červenka

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

64/2018/RSM

500,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

63/2018/RSM

500,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2018

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

44/2018/RSM

4 550,00 EUR

Ing. Sylvia Augustínová

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2018

ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

45/2018/RSM

2 100,00 EUR

Ing. Sylvia Augustínová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2018

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

66/2018/RSM

168,06 EUR

Ján Juhás

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

60/2018/RSM

36,00 EUR

Dávid Šišovský

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

33/2018

470,00 EUR

Mgr. art. Adrián Malovaník

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

ZMLUVA o ubezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka Adama Ďuricu

42/2018

4 500,00 EUR

AD MUSIC s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

37/2018/RSM

20 000,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

38/2018/RSM

5 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

41/2018/RSM

10 000,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

40/2018/RSM

10 000,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

39/2018/RSM

10 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

43/2018/RSM

Neuvedené

EMEL, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.03.2018

Dohoda o spolupráci

49/2018/RSM

Neuvedené

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín e Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (ďalej len TnUAD FSEV)

Mesto Dubnica nad Váhom

04.03.2018

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20180125

2018/0100001 do 2018/0100022

552,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

23/2018/RSV

1 038 519,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie

25/2018/RSV

8 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

34/2018/RSM

42 000,00 EUR

MFK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

27.02.2018

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

15/2018

Neuvedené

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2018

Zmluva o zabezpečovaní prípravy a spoluredigovaní Dubnických novín

24/2018/RSM

200,00 EUR

Mgr. Stanislava Bubenková

Mesto Dubnica nad Váhom

23.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

29/2018/RSM

500,00 EUR

Slovenská asociácia silných mužov

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2018

Zmluva č. 30/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

30/2018/RSM

70 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: