Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.12.2018

Zmluva o spolupráci

368/2018

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.12.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

357/2018/RSM

1 407 150,72 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

17.12.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

350/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

342/2018

480,00 EUR

Miroslav Dorociak

Mesto Dubnica nad Váhom

11.12.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

351/2018

120,00 EUR

Branislav Jobus

Mesto Dubnica nad Váhom

11.12.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

356/2018

250,00 EUR

Ivana Tišková

Mesto Dubnica nad Váhom

11.12.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

365/2018/RSM

25,00 EUR

Katarína Strapko Porubanová

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2018

Mandátna zmluva

359/2018/RSM

17 392,32 EUR

Consulting & Education Partners, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.12.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

355/2018

Neuvedené

Miroslav Žiak a manželka PhDr. Jana Žiaková

Mesto Dubnica nad Váhom

03.12.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2018/0100290 - 2018/0100308

603,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2018

Zmluva o dielo

346/2018/Odd.V,ÚP

26 645,81 EUR

ART RESTAURO SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

321/2018

423,95 EUR

DCa THERM, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.11.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

332/2018

50,00 EUR

Oľga Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

26.11.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

168/2018/RSM/D2

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

333/2018

20,00 EUR

Mária Kalmárová

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

329/2018

50,00 EUR

Mgr. Daniela Nehézová

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2018

Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme č. 10/2008

140/2008/D2 2018

977 812,69 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.11.2018

DODATOK k ZMLUVE O DIELO

106/201//D1/2018

200,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.11.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

344/2018

17 280,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Orange Slovensko, a. s.

22.11.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

339/2018

120,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

328/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

20.11.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

327/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2018

Mandátna zmluva

335/2018/RSM

2 640,00 EUR

Consulting & Education Partners, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2018

Mandátna zmluva

334/2018/RSM

2 880,00 EUR

Consulting & Education Partners, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2018

Mandátna zmluva

341/2018/Odd.V,ÚP

15 088,80 EUR

HajPo, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: