Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

19/2019

600,00 EUR

Mgr. Stanislava Bubenková

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2019

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

17/2019/RSM

61,67 EUR

Ing. Michal Urbánek

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕš ili dôchodkový vek

10/2019/RSV

1 197 216,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančn é ho príspevku na poskytovanie sociálnej s lužby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71

11/2019/RSV

8 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

04.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

16/2019

300,00 EUR

Jozef Štefík

Mesto Dubnica nad Váhom

04.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

7/2019

250,00 EUR

Peter Gereg

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

9/2019

120,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

6/2019

70,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

29.01.2019

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

193/2018 D 1

Neuvedené

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.01.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

14/2019/RSM

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

21.01.2019

Nájomná zmluva

2018/0300336 - 2018/0200356

578,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2019

Zmluva o Elektronickej službe Business24

8/2019/RSM

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.01.2019

Dodatok o zmene ceny č. O 112019 ku ZMLUVE O DODÁVKE ELEKTRINY č. 13/2015

454/2015/D1 2019

Neuvedené

BlOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.01.2019

Mandátna zmluva

2/2019

2 520,00 EUR

Ing. arch. Lubomír Bútora

Mesto Dubnica nad Váhom

09.01.2019

Zmluva o účinkovaní, moderovaní obradov, slávnostných, kultúrnych a spoločenských podujatí

1/2019/RSM

10,00 EUR

Gabriela Majchráková

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

348/2018/1

Neuvedené

Rudolf Jurisa

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

343/2018/1

Neuvedené

Andrea Blanc

Mesto Dubnica nad Váhom

08.01.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

349/2018/1

Neuvedené

Adam Blažek

Mesto Dubnica nad Váhom

27.12.2018

Nájomná zmluva

2018/0100309 - 2018/0100334

727,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

366/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

367/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

18.12.2018

Zmluva o spolupráci

368/2018

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.12.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

357/2018/RSM

1 407 150,72 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

17.12.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

350/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

342/2018

480,00 EUR

Miroslav Dorociak

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: