Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.02.2019

Protokolč. 93/2019 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

31/2019/RSM

250,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

Protokolč.92/2019 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

30/2019/RSM

250,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku ( priestoru ) a hnuteľného majetku (materiálnotechnického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie: „Voľba prezidenta republiky dňa 16.03.2019"

29/2019/RSM

50,00 EUR

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

Protokol č. 1 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku (priestoru) a hnuteľného majetku (materiálnotechnického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

28/2019/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

PODNÁJOMNÁ ZMLUVA

24/2019/RSM

50,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

23/2019/RSM

50,00 EUR

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

22/2019/RSM

50,00 EUR

Inštitút Dcér Márie Pomocnice - FMA

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

21/2019/RSM

100,00 EUR

Spoločnosť Kováč, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

20/2019/RSM

100,00 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

25/2019

30,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

26/2019

Neuvedené

Dominika Dudášová

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU

18/2019

7 460,00 EUR

Nadácia VÚB

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

5/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

3/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

4/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100001 - 2019/03000016

374,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2019

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve

247/2018/RSM/D2

Neuvedené

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

12/2019

200,00 EUR

Anton Prekop

Mesto Dubnica nad Váhom

08.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

19/2019

600,00 EUR

Mgr. Stanislava Bubenková

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2019

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

17/2019/RSM

61,67 EUR

Ing. Michal Urbánek

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕš ili dôchodkový vek

10/2019/RSV

1 197 216,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančn é ho príspevku na poskytovanie sociálnej s lužby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71

11/2019/RSV

8 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

04.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

16/2019

300,00 EUR

Jozef Štefík

Mesto Dubnica nad Váhom

04.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

7/2019

250,00 EUR

Peter Gereg

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

9/2019

120,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: