Obsah

Dubnicu nad Váhom ocenila Rada Európy značkou excelentnosti v oblasti správy vecí verejných

Typ: ostatné
Dubnicu nad Váhom ocenila Rada Európy značkou excelentnosti v oblasti správy vecí verejných Dubnická samospráva si vo štvrtok 28. januára 2021 prevzala ocenenie za vysokú úroveň spravovania vecí verejných. Stala sa tak jedným z piatich miest, ktoré ako prvé na Slovensku získali ocenenie Rady Európy ELOGE.

Mesto Dubnica nad Váhom chce byť samosprávou, ktorá je demokratická, férová, moderná a otvorená voči svojim obyvateľom v rôznych rovinách a rôznymi formami. Aj z tohto dôvodu sa Dubnica nad Váhom na jeseň uplynulého roku stala súčasťou pilotného projektu ELOGE, ktorého vyhlasovateľom je Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť. Na Slovensku projekt zastrešila organizácia Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy. „Prostredníctvom jednotlivých ukazovateľov, ktoré projekt sledoval, sme mali možnosť zhodnotiť náš potenciál a identifikovať silné, ale aj tie slabšie stránky. Pod vedením expertov sme zistili, v čom sa nám darí a v čom sa, naopak, dokážeme ďalej zlepšovať, aby sme boli ešte modernejšou a transparentnejšou samosprávou,“ vysvetlil primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf dôvody, pre ktoré sa mesto do projektu prihlásilo.

12 princípov

Výsledné hodnotenie jednotlivých samospráv malo viacero zložiek. „Nešlo len o hĺbkové, dôkazmi podložené samohodnotenie samosprávy, ale aj o dotazníkový zber názorov od obyvateľov nášho mesta, rovnako aj od samotných poslancov. Rozhodujúcim však bola kontrola a hodnotenie mesta a jeho procesov expertmi, ktorí projekt na Slovensku viedli,“ dodal k téme primátor Dubnice nad Váhom.

Pokiaľ ide o dotazníkový zber názorov od obyvateľov Dubnice nad Váhom, samospráva bola príjemne prekvapená nielen výraznou pozitívnou odozvou, ale aj počtom ľudí, ktorí svoj názor vyjadrili. Dubničania tak patrili k najaktívnejším účastníkom projektu z radov verejnosti. Prevažná väčšina Dubničanov sa vyjadrila, že je spokojná s príležitosťami, ktoré má na ovplyvňovanie rozhodnutí mesta v oblasti občianskych záujmov, prípadné sťažnosti sú vybavované profesionálne, obyvatelia sú spokojní so službami mesta, informovaním zo strany samosprávy či presadzovaním spoločných záujmov, nie tých individuálnych. Dotazníkový zber údajov mesto spustilo 21. októbra 2020 a odpovede bolo možné doručovať až do konca novembra.

Dotazník

Premiérového ročníka na Slovensku sa zúčastnilo deväť samospráv, piatim z nich sa Rada Európy rozhodla na základe odporúčania expertov udeliť značku ELOGE, ktorá je európskym označením vynikajúcej verejnej správy. Slávnostné vyhodnotenie projektu, ktorý pre samosprávy odštartoval na jeseň 2020, sa uskutočnilo vo štvrtok 28. januára 2021 v on-line priestore. Za dobrú a demokratickú verejnú správu bolo ocenené aj mesto Dubnica nad Váhom ako jedna z piatich samospráv, ktoré ukázali, že si toto onačenie za spôsob riadenia zaslúžia. „Dubnicu nad Váhom, mesto na Považí, vedú ambiciózni mladí ľudia, čo sa odzrkadľuje aj v spôsobe komunikácie s obyvateľmi a v nastavených procesoch. Vnímame snahu o inovácie a efektívny spôsob riadenia,“ uviedla Markéta Tomaga, projektová manažérka Dobrého úradníka, vo svojom príhovore počas slávnostného on-line ceremoniálu.

Medzi dvanástimi posudzovanými parametrami nechýbala participácia, schopnosť reagovať, účinnosť a efektivita, otvorenosť a transparentnosť, právny štát, ale aj etické správanie, kompetentnosť, inovácie či otvorenosť voči zmenám, udržateľnosť, rozumné spravovanie financií, spoločenská súdržnosť či zodpovednosť.

Hodnotené princípy:

1. Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb

2. Schopnosť reagovať

3. Efektívnosť a účinnosť

4. Otvorenosť a transparentnosť

5. Právny štát

6. Etické správanie

7. Kompetentnosť a kapacita

8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene

9. Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy

10. Správne riadenie financií

11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia

12. Zodpovednosť

Oficiálnu tlačovú správu publikovanú OZ Dobrý úradník si môžete prečítať TU

Publicita

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 29. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková