Obsah

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

 

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

 

 

 

 

Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku 1. kola volieb prezidenta SR 2024 vo volebných okrskoch v meste Dubnica nad Váhom

Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku 2. kola volieb prezidenta SR 2024 vo volebných okrskoch v meste Dubnica nad Váhom

Stránka

  • 1