Obsah

„Mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2021“

 

Daňoví dlžníci mesta - fyzické osoby -  stav k 31.12.2021 (324.41 kB)

Daňoví dlžníci mesta - právnické osoby -  stav k 31.12.2021 (79.02 kB)