Obsah

Potrebné doklady:

- list vlastníctva na byt alebo prevod vlastníckych práv bytu
- občiansky preukaz
- rodný list u detí do 15 rokov


Vybavuje: Božena Janurová, Linda Michalcová,
Kontakt: +421 42 4455714, +421 42 4455717
Doba vybavenia: na počkanie