Obsah

FS Vršatec

V roku 1953 vznikol folklórno-tanečný súbor Vršatec, ktorý sa svojou kvalitou zaradil medzi najlepšie svojho druhu na Slovensku. Vršatec vznikol ako neveľká spevácka skupina, ktorá sa postupne začala rozrastať o tanečnú a hudobnú zložku. Počas uplynulých rokov činnosti sa v kolektíve vystriedalo viac ako päť generácií tanečníkov a hudobníkov. Melódia spevov a tancov, farebná paleta krojov, svojráznosť a bohatstvo tanečných variácií, to boli hlavné počiatočné impulzy súboru. 1. mája 1953 mali prvé úspešné vystúpenie v Dubnici nad Váhom a Ilave. Folklórny súbor Vršatec reprezentoval i naďalej duchovné dedičstvo piesní, tancov a krojov z okolia Dubnice nad Váhom. Väčšinou súbor vystupoval doma. Do súčasnej podoby sa sformoval v roku 1967. So svojím programom precestoval prakticky celú Európu a ďalšie štáty Afriky, Ameriky, Austrálie a Ázie, kde nadšení diváci i organizátori festivalov vysoko hodnotili umeleckú úroveň a atraktívnosť vystúpení FS VRŠATEC. Za 61 rokov svojej existencie mal vyše 2000 predstavení. Súčasná tvorba súboru je charakteristická originálnosťou pri výbere a spracovaní pôvodného folklórneho materiálu, vyznačuje sa nápaditosťou a vyjadrením životného optimizmu. Základom repertoáru súboru sú pôvodné tanečné čísla, vytvorené na základe národopisných výskumov v rôznych oblastiach Slovenska. Zúčastňuje sa skoro na všetkých festivaloch folklóru poriadaných počas roka na Slovensku, ako i iných príležitostných podujatiach celoslovenského významu. Počas svojej existencie súbor získal mnoho úspechov v súťažných prehliadkach a na festivaloch.

Vedúcim folklórneho súboru je Jozef Martinka.

 

Kontaktné údaje:

Mestský dom kultúry
Bratislavská 435
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: 00421 42 4455744
e-mail: fsvrsatec@fsvrsatec.sk
web: www.fsvrsatec.sk