Obsah

Dubnická samospráva spúšťa bezplatnú právnu poradňu pre seniorov

Typ: ostatné
Dubnická samospráva spúšťa bezplatnú právnu poradňu pre seniorov Bezplatnú právnu pomoc poskytne mesto Dubnica nad Váhom ľuďom nad 60 rokov každý pondelok v mesiaci priamo na mestskom úrade.

S cieľom pomôcť občanom mesta v seniorskom veku s právnymi otázkami zriaďuje dubnická samospráva s platnosťou od 11. apríla 2022 bezplatnú právnu poradňu pre seniorov. Týmto krokom chce mesto vyjsť Dubničanom v ústrety, pomôcť im zorientovať sa v zložitých právnych otázkach a poskytnúť im podporu v krízových situáciách. „Občanom budeme k dispozícii každý pondelok v mesiaci od 13.00 h do 15.00 h v zasadacej miestnosti na prízemí mestského úradu. Poradenstvo budeme poskytovať formou ústnej konzultácie v dĺžke približne 30 min v oblasti otázok majetkovej povahy, dlhových záležitostí, občiansko-právnych žalôb, dedičských konaní, správneho a pracovného práva, ako aj v oblasti sociálnych otázok,“ vysvetlila vedúca majetkovo-právneho oddelenia Iveta Orgoníková s tým, že právnu pomoc občanom samospráva zastreší v rámci vlastných interných personálnych kapacít.

Podmienkou je objednanie sa vopred

Právne poradenstvo bude poskytnuté občanom (fyzickým osobám) s trvalým pobytom v meste Dubnica nad Váhom, ktorí dovŕšili vek 60 rokov. Samotnej konzultácii nevyhnutne predchádza objednanie sa na tel. čísle 042/44 55 739 alebo e-mailom na adrese pravnaporadna@dubnica.eu, a to vždy najneskôr do 12.00 h v piatok.

Právne poradenstvo je poskytované v nasledovných oblastiach:

  • majetkovej povahy, napr. predaj/kúpa/darovanie vecí a nehnuteľností, a s nimi súvisiacich zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy,
  • zabezpečenie bezplatného dlhového poradenstva,
  • občiansko-právnych žalôb, napr. reivindikačná žaloba (žaloba o vydanie veci), negatórna žaloba (žaloba na zdržanie sa neoprávnených zásahov do vlastníckeho práva), určovacia žaloba (žaloba na určenie existencie/neexistencie práva, právneho vzťahu), statusová žaloba (žaloba o rozvode, o neplatnosti manželstva, o spôsobilosti na právne úkony),
  • dedičského konania,
  • správneho práva,
  • pracovného práva,
  • sociálnych službách podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení o sociálnych službách – sociálne poradenstvo § 19 zákona.

Právne poradenstvo nie je poskytované v oblasti trestného práva, obchodného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Mesto nezastupuje občanov v konaniach pred súdom a ani nespisuje podania. Predmetom poradenstva tiež nie je vypracovanie a pripomienkovanie právnych podaní občanov. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.

BEZPLATNÁ  PRÁVNA  PORADŇA PRE SENIOROV

Zriaďovateľ

mesto Dubnica nad Váhom

Vykonávateľ  

odborní zamestnanci mesta

Prevádzková doba

13.00 h – 15.00 h každý pondelok v mesiaci

Cieľová skupina

fyzické osoby-nepodnikatelia, ktorí dovŕšili vek 60 rokov a viac s trvalým pobytom na území mesta Dubnica nad Váhom

Forma objednávania           

telefonicky na č.t. 042/4455739 alebo e-mailom na pravnaporadna@dubnica.eu najneskôr do 12,00 v piatok, ktorý predchádza pondelku

Forma poradenstva 

osobná ústna konzultácia v trvaní cca 30 minút

Miesto poskytovania

mestský úrad, malá zasadačka na prízemí

 

Bezplatná právna poradňa


Vytvorené: 1. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2022 13:27
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta