Obsah

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Názov:                    Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Právna forma:       Škola s právnou subjektivitou - rozpočtová organizácia mesta
Adresa:                   Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:                         35 678 127
V zastúpení:          RNDr. Jana Vargová, riaditeľka
Kontaktná osoba: RNDr. Jana Vargová
Telefón:                  042 4420 400
                                0907 384 806
E-mail:                    vargova@zscidca.sk; jana.vargova@dubnica.eu
Web:                       https://zscidca.edupage.org/

 

Názov:                     Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Právna forma:        Škola s právnou subjektivitou - rozpočtová organizácia mesta
Adresa:                   Centrum II č.87, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:                         31 202 284
V zastúpení:           Mgr. Oto Bača, riaditeľ
Kontaktná osoba: Mgr. Oto Bača
Telefón:                  042 4420 030
                                0905 319 213
E-mail:                    riaditel@skolac2.sk
Web:                       https://www.skolac2.sk/

 

Názov:                    Základná škola s materskou školou Pod hájom 967
Právna forma:       Škola s právnou subjektivitou - rozpočtová organizácia mesta
Adresa:                   Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:                         35 678 119
V zastúpení:          Mgr. Marta Bardyová, riaditeľka
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Bardyová
Telefón:                  042 4422 875
                                0905 789 828
E-mail:                   marta.bardyova@dubnica.euzspodhajom@gmail.com
Web:                      https://zscentrum3dub.edupage.org/

 

Názov:                    Materská škola Centrum II 72
Právna forma:       Materská škola s právnou subjektivitou - rozpočtová organizácia mesta
Adresa:                  Centrum II 72/3, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:                        37 920 332
V zastúpení:          Mgr. Viera Polakovičová, riaditeľka
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Polakovičová
Telefón:                  042 4323 416
                                0905 639 408
E-mail:                    materskaskolka@mail.t-com.sk; viera.polakovicova@dubnica.eu
Web:                       https://www.rozpravkovo.com/
                                Elokované pracovisko Centrum I 29
Adresa:                  Centrum I 29, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón:                 042 4421 165
                               0908 835 297

 

Názov:                    Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom
Právna forma:       Škola s právnou subjektivitou - rozpočtová organizácia mesta
Adresa:                  Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:                        36 124 699
V zastúpení:          Mgr. Eva Kulhánková, riaditeľka
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Kulhánková
Telefón:                  042 4421 191
E-mail:                    zus.dca@amdsl.sk; riaditel.zusdca@gmail.com
Web:                       http://www.zusdubnica.sk/

 

Názov:                    Centrum voľného času
Právna forma:       Školské zariadenie s právnou subjektivitou - rozpočtová organizácia mesta
Adresa:                  Pod hájom 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:                        36 128 601
V zastúpení:          Mgr. Zuzana Rajcová, riaditeľka
Kontaktná osoba:  Mgr. Zuzana Rajcová
Telefón:                  042 4422 765
E-mail:                    cvcdubnica@centrum.sk; zuzana.rajcova@dubnica.eu
Web:                       https://www.cvcdubnica.sk/