Obsah

Kultúra

Mestský dom kultúry

Oddelenie kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom je hlavným organizátorom najväčších podujatí konajúcich sa na území mesta Dubnica nad Váhom. Medzi najväčšie patria Dubnický folklórny festival, Dubnické hudobné leto, Dubnické Vianoce a Zapálenie adventných sviečok, Dubnické fašiangy, Detský karneval, Májové oslavy, Letné kino...

Okrem podujatí oddelenie kultúry organizuje aj rôzne výstavy a vernisáže, súťaže, výchovné koncerty pre školy, poznávacie zájazdy, charitatívne podujatia a iné.

Využíva priestory Mestského domu kultúry a javiská nachádzajúce sa v meste pred OD ABC a FIX, javisko v priestoroch Dubnického kaštieľa. Okrem umeleckých agentúr spolupracuje aj s občianskymi združeniami a organizáciami pôsobiacich v na území mesta.