Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2010

Organizácia IČO Účel Schválená
dotácia [EUR/SKK]
Raketomodelársky klub Dubnica n. V. 35664169 Príprava pretekárov na súťaž v roku 2010 500,00
15 063,00
Klub filatelistov KF 53-04 Dubnica n. V. 00178039 Príležitostná pečiatka k 50.výr.štatútu mesta 173,00
5 211,80
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. 14223899 Súťažné stretnutia jarnej časti MLMF 330,00
9 941,58
Miestny odbor Matice slovenskej Dubnica n. V. 00179027 Podujatia organizované Domom MS 250,00
7 531,50
Svojpomocný klub stomikov ILCO Ilava 34055088 Trojstretnutie stomikov, CZ-SK-PL 50,00
1 506,30
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Rekondično-rehabilitačné pobyty pre členov 300,00
9 037,80
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Zájazd Nitra II. Q 2010-divadelné predstav. 150,00
4 518,90
Záujmové združ. FS Mladosť Dubnica n. V. 42014042 Sústredenie - príprava nových členov súboru 500,00
15 063,00
Okresné združ .telesnej kultúry Pov. Bystrica 31931651 Ocenenie najlepších športovcov roka 2009 330,00
9 941,58
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Rehabilitačné aktivity I. polrok 2010 250,00
7 531,50
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Rehabilitačné aktivity I. polrok 2010 250,00
7 531,50
Klub slovenských turistov Dubnica n. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 300,00
9 037,80
Združenie kresťanských seniorov Dubnica n.V. 31745741 Deň matiek spojený s výletom do Žiliny 50,00
1 506,30
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. 30414156 XVII. ročník športovej olympiády 150,00
4 518,90
Kolkársky klub FESA Dubnica n. V. 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy II. Q 2010 150,00
4 518,90
DOMKA - Združ.salez. mládeže Dubnica n. V. 34057927 Chlapčenský tábor 350,00
10 544,10
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Zápasy a tréningy II.-III. Q 2010 100,00
3 012,60
Stredisko ekol. výchovy DUB Dubnica n. V. 36123412 Gospelový festival MAJÁK - 2. ročník 100,00
3 012,60
SZ zdravotne postihnutých Považská Bystrica 698172001 XVI. ročník. šport. hier zdravotne postihnutých 100,00
3 012,60
TJ Nové Považie Dubnica n. V. 14224305 Všeobecne prospeš. služby v 3 futb.mužstvách 2 500,00
75 315,00
Záujmové združ. FS Mladosť Dubnica n. V. 42014042 Prezentácia "Dub. ľud. kultúry v Rumunsku" 1 000,00
30 126,00
Raketomodelársky klub Dubnica n. V. 35664169 FAI World Cup "DUBNICKÝ MÁJ 2010" 1 500,00
45 189,00
BOXING CLUB Dubnica n. V. 36131202 GRAND PRIX Slovakia 2010 1 500,00
45 189,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Účasť na Európskom pohári 2010 3 000,00
90 378,00
Športový klub hádzanej Dubnica n. V. 00624951 Medzinár. turnaj hádzaná muži Zawadzkie 330,00
9 941,58
Športový klub hádzanej Dubnica n. V. 00624951 Pohár primátora mesta - II. ročník 500,00
15 063,00
AEROKLUB Dubnica n. V. 17066816 FAI Majstrovstvá sveta v leteckej navigácií 500,00
15 063,00
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 Štartovné a registrácia v in-line hokeji 400,00
12 050,40
Slovenská asociácia silných mužov 36130885 Európsky pohár silákov - "Dubnický silák" 500,00
15 063,00
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Seniori-Seniorom, "Mesiac úcty k starším" 500,00
15 063,00
TJ Nové Považie Dubnica n. V. 14224305 Všeobecne prosp. služby v 3 futbal. mužstvách 500,00
15 063,00
Športový klub lyžiarov TJ Spartak, Dubnica n. V. 30230446 zabezpečenie činnosti oddielu v II. polroku 300,00
9 037,80
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. 00683876 Sociálno - rehabilitačný pobyt v 9. mesiaci 300,00
9 037,80
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. 14223899 Súťažné stretnutia MLMF v II. polroku 330,00
9 941,58
Raketomodelársky klub Dubnica n. V. 35664169 Svetový pohár kozmických modelov 2010 500,00
15 063,00
Kolkársky klub FESA Dubnica n. V. 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy IV. Q 2010 150,00
4 518,90
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Deň invalidov, návšteva termálneho kúpaliska 150,00
4 518,90
FS Vršatec Dubnica n. V. 37916858 Úhrada nákladov FS II. polrok 2010 3 500,00
105 441,00
Rada mládeže Trenč. kraja Dubnica n.V. 36124966 Prehliadka činnosti DaMO TN kraja 200,00
6 025,20
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. 32284802 Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness 500,00
15 063,00
Základná organizácia DIADUB Dubnica n.V. 641332008 Dubnický diabetický deň, festival diabetikov 500,00
15 063,00
Tanečný klub AURA DANCE Trenčín 42022797 Mr. International 2010, JAKARTA 300,00
9 037,80
Miestny odbor Matice slovenskej Dubnica n. V. 00179027 Odmena za výtvarnú súťaž žiakov ZŠ. 200,00
6 025,20
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. 42142709 Spoločné stretnutie troch samosprávnych krajov 500,00
15 063,00
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica 00416100 Oceňovanie a propagácia darcov krvi 100,00
3 012,60
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Posedenie pod jedličkou, Okresný deň invalidov 100,00
3 012,60
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Posedenie Mikulášske a Vianočné 100,00
3 012,60
ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava 34055088 Rekondičné pobyty onkolog. pacientov 100,00
3 012,60
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. 17832306 Ocenenie úspešných chovateľov za r. 2010 100,00
3 012,60
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. 142223899 JISKRA CUP, futsalový turnaj 150,00
4 518,90
ILCO klub, Svojpomocný klub Trenčín 31826041 Rekondičný pobyt členov ILCO klubu 100,00
3 012,60
Športový klub cyklistiky, Dubnica n. V. 36122530 Svetový pohár v cyklistike 500,00
15 063,00
Zväz sluchovo postihnutých Ilava 42048893 Sociálno-rehabilitačný pobyt 200,00
6 025,20
Špeciálna ZŠ - Združ. rodičov Dubnica n. V. 17319617 Benefičný koncert - Vianočný aniel 200,00
6 025,20
Útulok v údolí Dubnica n. V. 36119962 Vakcinácia psov 100,00
3 012,60
ANEPS Nová Dubnica 30868904 Oslava Vianoc s Mikulášskym posedením 250,00
7 531,50
Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V. 00652067 Memoriál Ľudovíta Baďuru 250,00
7 531,50
Celková dotácia: 26 793,00 € / 807 165,92,- Sk