Obsah

Ako sa stať čitateľom

Čitateľom sa môže stať každý návštevník po vyplnení prihlášky a uhradení členského poplatku. Po zaradení do zoznamu čitateľov bude žiadateľovi vystavený knižničný preukaz s me­nom a registračným číslom. Výška členského poplatku sa určí po zaradení žiadateľa do príslušnej kategórie.

 

Členské poplatky:

  • dospelí: 3,00 €
  • študenti a dôchodcovia: 2 €
  • deti (do 15 r.): 1,50 €