Obsah

Podiel samosprávy v jednotlivých obchodných spoločnostiach:

 

A/ Podiely v ovládanej osobe

100% účasť v TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

 

 

 B/ Podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom

30% účasť - Spoločnosť Stredné Považie, a.s.

34% účasť - MFK Dubnica nad Váhom, a.s.                                                                    

40 % účasť – uni-POLIKLINIKA, a. s.

                                                                                                                          

 

C/ Ostatný dlhodobý finančný majetok

15,06% - Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

5,72 % DCa THERM, a.s.