Obsah

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta 
v DUBNICI NAD VÁHOM
15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v DUBNICI NAD VÁHOM podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Marian Bielik, Ing., 46 r., IT projektový manažér - SZČO, Prejtská 120/145, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
  2. Eva Bočincová, Mgr., 53 r., štátna zamestnankyňa, Pod hájom 1097/91, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
  3. Jozef Gašparík, Ing., 58 r., komunálny manažér, Nad Zábrehom 454/7, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
  4. Emil Suchánek, Ing., 59 r., organizačno - personálny poradca a tréner manažmentu, Pod hájom 956/5, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát

 

V Dubnici nad Váhom
Dátum: 02. 10. 2014

Jaroslav Puček, predseda volebnej komisie