Obsah

Prijímajte najnovšie správy a oznamy z mesta okamžite priamo do vášho mobilu

Typ: ostatné
Prijímajte najnovšie správy a oznamy z mesta okamžite priamo do vášho mobilu 1 Stačí sa bezplatne zaregistrovať na webe www.mojenotifikacie.sk a dôležité oznamy, informácie a správy z Dubnice nad Váhom vám budú zadarmo doručované okamžite formou SMS správy alebo mobilných aplikácií priamo do vášho telefónu.

V súčasnosti využíva mesto Dubnica nad Váhom na informovanie svojich obyvateľov o dôležitých a aktuálnych témach webové sídlo www.dubnica.eu, účty na sociálnych sieťach, mesačník Dubnické noviny, ale aj vývesné tabule a hlásenia mestského rozhlasu. Práve tie sú spolu so sociálnymi sieťami najefektívnejším nástrojom rýchlej a promptnej komunikácie. Napriek tomu, že mestu umožňujú občanov informovať prakticky okamžite, nedokážu osloviť všetkých. Nie každý má totiž účet vytvorený na sociálnej sieti a nie každý zachytí hlásenie mestského rozhlasu. Do portfólia komunikačných kanálov preto Dubnica nad Váhom pridáva aj novú notifikačnú službu, ktorá umožní obyvateľom dôležitú informáciu oznámiť prakticky okamžite. „Mobilné notifikácie alebo tzv. mobilný rozhlas je dôležitým informačným prostriedkom, predovšetkým keď je rozhodujúca rýchlosť a aktuálnosť daného oznamu, a to napr. v prípade akéhokoľvek ohrozenia, prerušenia dodávky energií, uzávery komunikácií či iných obmedzení alebo aktuálnych tém, ktoré by sa mali k obyvateľom dostať čo najskôr,“ vysvetlil význam novej služby primátor mesta Peter Wolf.

Ľudia majú radi stručné a výstižné informovanie

SMS služba Moje notifikácie je nástroj pre rýchle odosielanie hromadných oznamov obyvateľom mesta. Súčasťou služby za päť rokov jej fungovania je 221 slovenských miest a obcí, medzi nimi je od apríla 2020 už aj Dubnica nad Váhom. Obyvateľom mesta stačí, ak sa na webovom sídle https://mojenotifikacie.sk/dubnicanadvahom zaregistrujú a vyberú si spôsob, akým chcú oznamy prijímať, či cez aplikácie Messenger, WhatsApp, Viber a Telegram alebo napr. formou SMS či e-mailu. „Služba nám umožní s občanmi komunikovať prostredníctvom 320-znakového textu, a to prakticky okamžite a adresne, napr. podľa skupín obyvateľstva, adresy a pod. Každý obyvateľ má navyše vytvorený vlastný profil, v rámci ktorého si jednoducho navolí informácie, ktoré ho zaujímajú, či už ide o šport, kultúru alebo napríklad len dôležité oznamy,“ dodal primátor, aby vysvetlil niektoré z výhod služby, ktorú bude mesto Dubnica nad Váhom využívať po dobu pol roka bezplatne.

Registrácia občanov je bezplatná, veľmi jednoduchá a nezaberie viac ako pár minút. Stačí vyplniť krátky formulár na tejto adrese, v ktorom sa zadáva názov mesta, jeho konkrétna časť, v ktorej človek žije, telefónne číslo a e-mailová adresa. K výhodám služby patrí napr. aj to, že obyvatelia nie sú zaťažovaní inštaláciou žiadnych nových aplikácií. „Z pohľadu obyvateľa sme sa snažili na komunikáciu využiť už existujúce aplikácie ako Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram alebo aj e-mail. Medzi ďalšie výhody patrí možnosť výberu, ktoré kategórie oznamov obyvateľa zaujímajú, a teda sa nemusí báť, že bude obťažovaný neželanými informáciami,“ vysvetlil Miroslav Šimko, jeden z členov tímu, ktorý stojí za službou Moje notifikácie. Ako dodal, „v mestách sú užitočné oznamy o odstávkach elektriny, vody, alebo informácie o dopravných obmedzeniach v určitých častiach mesta. Tieto lokalizačné oznamy je možné rozposielať iba obyvateľom konkrétnych častí alebo ulíc. Taktiež majú obyvatelia veľmi radi propagačné pozvánky na kultúrne alebo aj športové podujatia.“ Preto ak aj vy chcete bezplatne dostávať notifikácie od mesta Dubnica nad Váhom priamo vo svojom telefóne, zaregistruje sa už dnes.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 6. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková