Obsah

DFS Prvosienka

DFS PRVOSIENKA pri ZUŠ v Dubnici nad Váhom

Detský folklórny súbor PRVOSIENKA je neodmysliteľným článkom Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom. Vznikol otvorením tanečného odboru iniciatívou riaditeľa školy Jaroslava Ištóka, ktorý si uvedomoval potrebu zachovania "folklórnej Dubnice" a to už od kolísky.
Zakladateľom a jej prvým vedúcim bol externý a neskôr interný učiteľ Pavel Cibira v roku 1980, ktorý naozaj hlboko zasial to pravé semienko folklórnej vášne do sŕdc detí a mladých ľudí. Položil pevné základy úžasnej veci- detskému folklóru, zachovaniu dedičstva predkov tak krásnemu a typickému len pre Slovensko. Začínal takmer od „plienok". Okrem získavania ľudového materiálu, zostavovania jednotlivých choreografií, získaval kus po kuse sukničky, rukávce, čižmy a všetko ostatné potrebné. Netrvalo dlho a súbor bol schopný verejne sa prezentovať a je tomu tak dodnes. Súbor školu reprezentoval na rôznych súťažiach, prehliadkach a slávnostných
vystúpeniach poriadaných Regionálnym kultúrnym strediskom v Považskej Bystrici, národných súťažiach celého Slovenska a v neposlednom rade na verejných vystúpeniach školy, mesta i okolia. Veľký ohlas malo vystúpenie Prvosienky na Celosvetovom zraze slovenskej mládeže v Martine, poriadanej kanadskými Slovákmi a Maticou slovenskou.

V priebehu niekoľko ďalších rokov, v období určitého hľadania, sa na práci so súborom podieľalo niekoľko externých učiteľov : Jana Demitrová, Ing. Iveta Staňová, Alena Kalamenová, Simoneta Laurenčíková, Marta Múčková, Jana Nemcová, Jana Pažítková, Anna Strapatá, Mgr. Daniela Nehézová- Berkyová, Jozef Švec, Mgr. Marcela Tapušíková a Peter Volár. Až v roku 1996 viedol súbor opäť interný pedagóg-Magdaléna Furmánková. 
Neoddeliteľnou súčasťou FS Prvosienka je i jej ľudová hudba, ktorá paradoxne vznikla skôr ako tanečný súbor. Vznikla ešte v roku 1978 pod vedením riaditeľa školy Jaroslava Ištóka na žiadosť spolupráce s Detským tanečným súborom Javorinka z Považskej Bystrice za účelom účasti na
medzinárodnom folklórnom festivale v Maďarsku. Neskôr ľudovú hudbu viedlo niekoľko pedagógov: Ida Arbetová, Pavol Líška, Leo Staněk a Franišek Róža.
Prvosienka má na svojom konte niekoľko súťaží, reprezentačný zájazd v Kanade, kde bola pozvaná kanadskými Slovákmi, ľudová hudba zasa školu, mesto i Slovensko reprezentovala vo Francúzsku spolu s FS Štvorlístok z Trenčianskej Turnej.

V súčasnosti DFS Prvosienka vedie Bc.Tomáš Tinath a Mgr. Daniela Nehézová. jej ľudovú hudbu Mgr. Marek Berky. 
Súbor tvoria žiaci vekovej kategórie 6-15 rokov. Základom jeho repertoáru sú pôvodné tanečné čísla vytvorené na základe národopisných výskumov rôznych oblastí Slovenska, priblíženie ich zvykov a obyčajov. Nakoľko jeho súčasťou je i detská ľudová hudba, celý súbor má naštudované tanečné , hudobné a spevácke čísla, ktoré je možné radiť do programových celkov. Pestrosť tradícií našich predkov v jarných a zimných hrách, rôznych zvyklostí na dedine, nám priblíži nielen oblasť Dubnice, ale i mnohých regiónov Slovenska.
Prvosienka je pravidelným účastníkom Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou a neodmysliteľnou súčasťou mnohých kultúrno-spoločenských akcií mesta i okolia. Je pomyselnou kolískou rýdzeho slovenského folklóru a nepochybne i kolískou mladých talentov ľudového umenia, ktoré sa po skončení štúdia na našej škole stávajú členmi folklórnych súborov mesta a to FS Mladosti a FS Vršatca.