Obsah

Rozvoj kybernetickej bezpečnosti mesta Dubnica nad Váhom

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Výška nenávratného finančného príspevku: 270 154,46 EUR
Dĺžka realizácie aktivít: 13 mesiacov
Názov projektu:

Rozvoj kybernetickej bezpečnosti  mesta Dubnica nad Váhom

 

Opis projektu

Projekt Rozvoj kybernetickej bezpečnosti mesta Dubnica nad Váhom prispeje k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti Mesta Dubnica nad Váhom. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie efektívneho a trvalo udržateľného systému kybernetickej bezpečnosti Mesta Dubnica nad Váhom. Projekt pozostáva zo štyroch hlavných aktivít: analýza a dizajn, nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb, implementácia a testovanie, nasadenie. Realizáciou projektu sa dosiahne:

  • celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti Mesta Dubnica nad Váhom
  • zvýšenie úrovne pripájania externých bodov do siete Mesta Dubnica nad Váhom
  • vytvorenie efektívneho systému bezpečnostného monitoringu IKT prostredia Mesta Dubnica nad Váhom
  • zvýšenie rýchlosti a efektivity prijímania rozhodnutí v prípade kybernetického incidentu
  • vyriešenie hlavných bezpečnostných rizík Mesta Dubnica nad Váhom definovaných bezpečnostnou dokumentáciou

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

 

logo