Obsah

Ing. Emil Suchánek


Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 6 - nezávislý