Obsah

Ing. Ladislav Buranský


Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 5 - nezávislý