Obsah

Ing. Lukáš Bakyta


Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 4 - nezávislý