Obsah

Ing. Marián Osúch


Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 1 - nezávislý