Obsah

Ivan Baláž


Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 3 - nezávislý