Obsah

Peter Hrnčiarik


Úloha v org. štruktúre

Špecializované zariadenie Prejta - Technicko prevádzkový pracovník
Prejtská 131/152, Dubnica nad Váhom