Obsah

Vladimír Lukáč


Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 2 - nezávislý