Obsah

Aj v tomto roku Dubničania rozhodnú o využití 20-tisíc eur v rámci participatívneho rozpočtu

Typ: ostatné
Aj v tomto roku Dubničania rozhodnú o využití 20-tisíc eur v rámci participatívneho rozpočtu 1#navrhni #zahlasuj #uzivaj
Druhý ročník participatívneho rozpočtovania dubnická samospráva spúšťa otvorením výzvy na prihlasovanie projektov. Možnosť predkladať dobré nápady s komunitným prínosom trvá do 15. apríla 2022.

Uplynulý ročník participatívneho rozpočtu bol v Dubnici nad Váhom premiérovým. Občania prostredníctvom hlasovania napokon rozhodli o podpore štyroch projektov z celkových 19 prihlásených. Aké nápady sa o podporu budú uchádzať tento rok a ktoré z nich budú skutočne podporené, je opäť v rukách Dubničanov.

Pre všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa svojou myšlienkou či projektom do aktuálneho ročníka, samospráva organizuje verejné stretnutia. „Na úvodné spoločné stretnutie pozývame 22. februára 2022. Jeho obsahom bude nielen stručné zhrnutie minuloročných projektov, ale aj poskytnutie všeobecných informácií o fungovaní participatívneho rozpočtovania či možnosť prediskutovať so záujemcami ich nápady alebo prípadné pochybnosti či nejasnosti,“ uviedol viceprimátor Tomáš Truchlý s tým, že prvý ročník participácie v Dubnici nad Váhom ukázal, že Dubničania majú šikovné nápady a radi využívajú možnosť podieľať sa na veciach verejných.

Participatívny rozpočet 2022

Participatívny rozpočet pomáha posilňovať občiansku spoločnosť, zvyšovať záujem o veci verejné, ale aj zvyšovať transparentnosť samosprávy či lokálnu demokraciu.

Kto a ako sa môže zapojiť? S návrhmi vlastných projektov a nápadov môžu prichádzať plnoletí jednotlivci, skupiny ľudí alebo rôzne záujmové organizácie či združenia. O tom, ktoré z predložených projektov budú naozaj zrealizované a zafinancované z rozpočtu mesta, rozhodnú po prerokovaní koordinačnou radou obyvatelia mesta verejným hlasovaním.

Akú podporu možno získať na projekt? Každý sa môže zapojiť iba s jedným projektom, pričom maximálna výška podpory projektu je 5-tisíc eur. Predkladané projekty by však mali byť originálne, skutočne realizovateľné a mať verejný prínos. Mali by byť preto zamerané na podporu komunitného a susedského života, revitalizáciu verejných priestranstiev či vytvorenie verejnoprospešných služieb.

Webová stránka participatívneho rozpočtu Dubnice nad Váhom funguje na doméne dubnica.hlasobcanov.sk. Konkrétne pravidlá participatívneho rozpočtovania v meste upravuje Štatút participatívneho rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom, ktorý schválili dubnickí mestskí poslanci v roku 2021.

Harmonogram 2. ročníka participatívneho rozpočtu v Dubnici nad Váhom 2022

  • 7. február 2022                vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov
  • 22. február 2022              úvodné verejné stretnutie
  • 15. marec 2022                verejné stretnutie a konzultácie projektov
  • 15. apríl 2022                    uzávierka podávania projektov žiadateľmi
  • 15. máj 2022                     schválenie projektov
  • 24. máj 2022                     verejná prezentácia schválených projektov
  • 31. máj 2022                     deliberácia
  • 6. – 17. jún 2022              verejné hlasovanie
  • 24. jún 2022                      vyhlásenie víťazných projektov
  • júl – december 2022       realizácia projektov

Tešíme sa na všetky nápady, ktoré pomôžu skvalitniť a zlepšiť život v Dubnici nad Váhom.

Participatívny rozpočet 2022

Pre viac informácií kontaktujte: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 7. 2. 2022
Posledná aktualizácia: 7. 2. 2022 14:24
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta