Obsah

Dom kultúry čaká rozsiahla rekonštrukcia

Typ: ostatné
DCA dom kultúry rekonštrukcia Na zníženie energetickej náročnosti nášho kultúrneho stánku mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,4 milióna eur.

Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu Domu kultúry, ktorú podalo Mesto Dubnica nad Váhom ešte v novembri roku 2017, bola schválená len nedávno, minulý týždeň. Zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie poputuje na opravu Domu kultúry viac ako 1,4 milíona eur.

Súčasný stav objektu Domu kultúry nespĺňa tepelnoizolačné vlastnosti požadované aktuálnou normou ani hygienické kritériá. Rekonštrukcia sa dotkne najmä obvodového plášťa budovy (zateplenie, strešný plášť), vymenia sa tiež pôvodné prístupové dvere a dvere na balkón, pôvodné vonkajšie parapety budú nahradené novými, plechovými parapetami. Vyhotovené budú i nové  oplechovania atiky, ríms, komínov, múrov, výklenkov a záveterných líšt z pozinkovaného plechu. Vo vnútri Domu kultúry dôjde k modernizácii osvetlenia. V rámci projektu sa tiež uvažuje s inštaláciou podporného zdroja elektrickej energie (malá fotovoltická elektráreň) na streche budovy kultúrneho domu. Elektrická energia vyrobená podporným zdrojom bude využitá na ohrev teplej vody.

Verejné obstarávanie je v súčasnosti ukončené, realizácia prác začne pravdepodobne až v budúcom kalendárnom roku 2019. 


Vytvorené: 25. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Hovorca mesta