Obsah

Dubnica nad Váhom obnovuje tradíciu vítania nových občiankov, rodičom ponúka pri narodení dieťaťa možnosť vysadiť strom

Typ: ostatné
Po dvoch rokoch pandémie, zohľadňujúc bezpečnosť rodičov i novorodencov sa dubnická samospráva rozhodla v roku 2022 obnoviť tradíciu vítania nových občiankov mesta Dubnica nad Váhom.

 

Zasaď si svoj strom

Druhá tohtoročná slávnosť uvítania detí do života sa uskutočňuje v mesiaci október, a to vzhľadom na veľký počet detí až v štyroch termínoch. Primátor mesta sa s malými Dubničankami a Dubničanmi stretne v Sobášnej sieni Mestského úradu v Dubnici nad Váhom. V mene mesta privíta novorodencov, ktorí sa narodili od 1. marca 2022 do 31. augusta 2022. Rodičom detí narodených v uvedenom termíne mesto už zaslalo pozývací list. Slávnosť vítania nových občiankov chce samospráva organizovať približne 3-krát do roka.

Rodičov, ktorí sa rozhodli prijať pozvanie na slávnosť uvítania detí do života, prosíme, aby do 25. septembra 2022 vyplnili tento elektronický dotazník.

Príspevok pre novorodencov samospráva zvýšila na 100 eur

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa z pôvodných 33 eur pre deti rodičov v hmotnej núdzi na 100 eur pre všetky deti s trvalým pobytom v meste Dubnica nad Váhom, a to s platnosťou od 1. januára 2022. „Jedným z krokov, ktoré nám môžu pomôcť zvrátiť trend poklesu počtu obyvateľov mesta, je aj podpora mladých rodín. Okrem toho pracujeme aj na vytváraní ponuky nájomného bývania,“ zdôvodňuje dubnický primátor Peter Wolf.

Na základe VZN č. 3/2019 o sociálnych službách mesta a finančných príspevkoch mesta v znení VZN č. 1/2022 v platnom znení o 100-eurový príspevok na dieťa stačí požiadať vyplnením jednoduchého formulára, ktorý je súčasťou tejto správy ako príloha s názvom Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Samospráva ponúka pamiatku na celý život

Mesto Dubnica nad Váhom chce rodičom malých Dubničanov ponúknuť pri príležitosti rozrastenia rodiny o nového člena hodnotný pamätný dar, ktorý môže dieťa sprevádzať celým jeho životom. Rodičia si preto môžu vybrať (v dotazníku vyššie) medzi knižkou Rozprávky, ktorú napísal a ilustroval dubnický akademický maliar a grafik Jozef Vydrnák, alebo sa rozhodnúť pre sadeničku stromčeka.

Zasaď si svoj strom a sleduj, ako rastie spolu s novým členom rodiny

Tí rodičia, ktorí sa rozhodnú pre možnosť vysadiť si sadeničku stromu, tú im spolu s menovkou na označenie dreviny poskytne samospráva. Mesto pomôže aj so sadením stromčeka, a to vo vopred zvolenom termíne spoločného sadenia stromčekov. „Rodičia si môžu sami zvoliť lokalitu, v ktorej by si chceli strom zasadiť. Pri určovaní lokalít, ktoré sú rodičom na tento účel k dispozícii, sme zohľadňovali trasovanie inžinierskych sietí, budúce investičné zámery i životnosť dreviny a jej vhodnosť do mestského prostredia. Po starostlivom posúdení týchto faktorov sa rodičia budú môcť spolu s novým prírastkom do rodiny tešiť z rastúceho stromu naozaj po dlhé roky až dekády,“ dodal k téme primátor Peter Wolf.

Spoločné sadenie stromčekov je plánované na druhú polovicu mesiaca október, o konkrétnom termíne bude mesto včas informovať. Lokality určené na sadenie stromčekov sa nachádzajú na verejných priestranstvách a boli zvolené na základe parametrov, akými sú trasovanie inžinierskych sietí, budúce investičné zámery či priestorové pomery a pod., ktoré drevine umožnia bezpečný a zdravý rast po dlhé roky. Rodičia od mesta dostanú aj stručný manuál, ako sa o nového zeleného spoločníka starať.

Zasaď si svoj strom


Príloha

Vytvorené: 15. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 9. 2022 14:51
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta