Obsah

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia nahlasujte do 15. februára

Typ: ostatné
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia nahlasujte do 15. februáraAk ste prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ste povinný každý rok túto skutočnosť oznámiť mestu. Nahlasujete nielen spotrebu palív, rovnako aj suroviny, z ktorých vznikajú znečisťujúce látky.

Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 300 kW pripomíname, aby nezabudli nahlásiť do 15. februára 2022 referátu životného prostredia malé zdroje znečisťovania ovzdušia. „Právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať majú oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zo všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Pri oznámení je dôležité doplniť aj ďalšie údaje, ktoré sú užitočné pri zisťovaní množstva a škodlivosti vypúšťaných látok, rovnako tak aj údaje o veľkosti zdroja prevádzkovaného v minulom roku,“ priblížil odborný referent ochrany vôd a ovzdušia Juraj Prekop.

Žiadosti pre fyzické a právnické osoby nájdu prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na tomto odkaze.

V prípade zániku prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný najneskôr do 15 dní od ukončenia prevádzky túto skutočnosť oznámiť mestu.

Pre viac informácií kontaktujte: Ing. Juraj Prekop, odborný referent ochrany vôd a ovzdušia, e-mail: juraj.prekop@dubnica.eu, tel. kontakt: +421424455736.


Vytvorené: 11. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2022 12:09
Autor: Mária Badačová