Obsah

Mesto hľadá kolegu na pozíciu odborný referent pre styk s verejnosťou

Typ: ostatné
Mesto hľadá kolegu na pozíciu odborný referent pre styk s verejnosťou Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu posielať svoje žiadosti poštou alebo e-mailom do 20. marca 2023.

Mesto Dubnica nad Váhom príjme na hlavný pracovný pomer odborného referenta pre styk s verejnosťou. 

Plat:
 • v zmysle  zákona 553/2003 Z. z. a základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od skúseností, znalostí a odpracovaných rokov.
Pracovná  náplň:
 • zodpovedá za koordináciu aktivít mesta v styku s verejnosťou,
 • spolupodieľa sa na tvorbe mediálnej stratégie mesta,
 • spolupracuje s nezávislými médiami, zodpovedá za prípravu mediálnych výstupov a propagáciu práce mesta v médiách a na webovej stránke mesta,
 • pripravuje podklady pre publicistické a verejné vystúpenia,
 • zodpovedá za organizáciu spolupráce primátora mesta s predstaviteľmi miestnej, regionálnej a republikovej tlače, zvoláva tlačové konferencie a vedie ich priebeh,
 • informuje občanov o práci orgánov mesta prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov,
 • odpovedá na otázky občanov, ktoré boli prijaté emailom, cez web stránku mesta, Odkaz pre starostu a pod.,
 • podieľa sa na spracovaní aktuálnych tém do vysielania lokálnych médií vo vzťahu k činnosti mesta,
 • vydáva tlačové správy o činnosti mesta, (Dubnické noviny - príprava článkov v spolupráci s oddeleniami a referátmi),
 • zúčastňuje sa určených pracovných stretnutí a pracovných výjazdov primátora, tlačových konferencií a besied, rokovaní poradných orgánov,
 • monitoruje, analyzuje a podáva reporting aktivít mesta v styku s verejnosťou,
 • fotografuje podujatia, osoby, scenérie, fotografovanie  podľa pokynov vedúceho pracovníka.
Kvalifikačné predpoklady:
 • minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, zameranie žurnalistika a masmédiá výhodou.
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • mesačné odmeny na základe plnenia pracovných úloh a stanovených kritérií,
 • dovolenka nad rámec stanovený zákonom,
 • pružný pracovný čas,
 • osobné ohodnotenie, príspevok na stravovanie nad rámec stanovený zákonom, príspevok na regeneráciu, ďalšie príspevky v zmysle zásad používania sociálneho fondu.
Znalostné a iné predpoklady:
 • výstižné a zrozumiteľné spracovanie podkladov doplnené vhodnou prezentáciou dát,
 • bezchybný verbálny prejav a príjemné vystupovanie,
 • bezchybné ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom, bezchybná štylistika,
 • časová flexibilita, organizačné schopnosti, 
 • vysoká miera kreativity, samostatnosti a proaktívny prístup.
Ďalšie kritériá a požiadavky:
 • schopnosť tímovej práce,
 • motivácia pre prácu vo verejnom sektore,
 • komunikatívnosť, samostatnosť, prezentačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 • precíznosť, organizačné schopnosti a zodpovednosť pri plnení zverených úloh,
 • pokročilé zručnosti MS Office,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • bezúhonnosť.                
Informácie o zasielaní žiadostí:

K  žiadosti je potrebné doložiť:

 • profesijný životopis,
 • portfólio svojich článkov a prác,
 • doklad o nadobudnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti môžu záujemcovia o pracovnú pozíciu zasielať do 20. marca 2023 vrátane na adresu: Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, prípadne e-mailom na adresu michaela.masrnova@dubnica.eu.

Viac informácií získajú záujemcovia na tel. čísle 042/4455771.


Vytvorené: 9. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2023 17:40
Autor: Mária Škvarová