Obsah

Mesto hľadá zhotoviteľa prác zameraných na úpravu dopravnej situácie pred ZŠ s MŠ P. Demitru

Typ: ostatné
Mesto hľadá zhotoviteľa prác zameraných na úpravu dopravnej situácie pred ZŠ s MŠ P. Demitru  2 Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo verejné obstarávanie na výber realizátora zákazky Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie.

Predpokladaná hodnota prác v rámci úpravy dopravnej situácie, zameranej na zvýšenie bezpečnosti pred Základnou školou s materskou školou P. Demitru, je  185 357,91 EUR. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať elektronicky do 7. februára 2022 do 12.00 h. 

Navrhované riešenie počíta s vytvorením parkovacieho pruhu, ktorý umožňuje krátkodobé zastavenie vozidla pre zabezpečenie naloženia a vyloženie dieťaťa. V rámci riešenia hromadnej dopravy bude vybudovaný priechod pre chodcov v mieste autobusovej zastávky vrátane rekonštrukcie nástupiska. Výsledkom predmetnej rekonštrukcie bude zvýšenie bezpečnosti a komfortu motorovej aj nemotorovej dopravy v riešenom území v priestore pred základnou školou.

Všetky potrebné dokumenty a podrobnosti, súvisiace s vyhláseným verejným obstarávaním, sú zverejnené na tejto adrese.

Úprava dopravnej situácie pred ZŠ s MŠ P. Demitru

Prečítajte si viac o zvyšovaní bezpečnosti pred ZŠ s MŠ P. Demitru

Bezpečnosť detí navštevujúcich Základnú školu s materskou školou Pavla Demitru si spomedzi škôl pýta azda najväčšiu pozornosť. Vstup do školy lemuje frekventovaná cestná komunikácia, absentuje tu aj adekvátny chodník pre peších s bezpečným priechodom pre chodcov na druhú stranu komunikácie k autobusovému nástupišťu. Mesto sa preto rozhodlo tieto aspekty zmeniť a bezpečnostnú situáciu pred školou zlepšiť.

Bezpečnejší chodník, priechod i osvetlenie

Azda najzásadnejšou úpravou bude vybudovanie širokej komunikácie pre peších, ktorá bude lemovať oplotenie školy a detí do jej areálu dovedie pohodlnejšie a bezpečnejšie. Novinkou bude aj tzv. záliv pred vstupom do školy, ktorý budú môcť rodičia využiť na dočasné zastavenie a vysadenie dieťaťa pred bránou školy. Na novovybudovaný chodník mesto nadviaže vybudovaním  priechodu pre chodcov, ktorý bude rovnako ako chodník bezpečne osvetlený a zreteľne označený. Nový priechod pre chodcov školákov či škôlkarov prevedie na druhú stranu komunikácie, kde mesto vytvorí bezpečné nástupisko pre tie deti, ktoré pri dochádzaní do školy využívajú autobusovú dopravu. „Tieto elementy – ako bezpečný priechod cez cestu, osvetlenie verejným osvetlením či širší chodník pred vstupom do našej školy chýbali. Neraz sa na nás obracali rodičia a ozývali sa i samotní pedagógovia, či by sa s touto situáciou nedalo niečo spraviť. Preto sa z tohto kroku veľmi teším a verím v jeho prínos pre každého, kto navštevuje našu školu. Projekt zahŕňa aj parkovacie miesta s pozdĺžnym státím, čo zvyšuje bezpečnosť pri vystupovaní. Ochrana detí je pre nás všetkých prvoradá, a to najmä, keď sa vstup do školy nachádza veľmi blízko pri ceste,“ zhodnotil riaditeľ ZŠ s MŠ P. Demitru Oto Bača.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Peter Ďurík, odborný referent verejného obstarávania, e-mail: peter.durik@dubnica.eu, tel. kontakt: +421 42 4455 773

 


Vytvorené: 19. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2022 11:06
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta