Obsah

Mesto pripravuje zriadenie stojísk polopodzemných kontajnerov

Typ: ostatné
Ilustračný obrázok (odpady-portal.sk) Približne desiatka stojísk polopodzemných kontajnerov by v Dubnici nad Váhom mala pribudnúť v problematických lokalitách.

Polopodzemné kontajnery budú na území mesta Dubnica nad Váhom absolútnou novinkou. Radnica sa ich rozhodla vybudovať tam, kde sú súčasné stojiská smetných nádob na komunálny a triedený odpad kapacitne nepostačujúce a problematické. „V mnohých prípadoch nám kapacitné možnosti daného stojiska neumožňujú doplniť ho o ďalšiu smetnú nádobu. Vo viacerých lokalitách nám navyše vznikajú problémy s vývozom odpadu z dôvodu blokovania stojiska nevhodne zaparkovanými motorovými vozidlami. Inde sa nám zase hromadí nestlačený plastový či papierový odpad, s čím je spojený aj neporiadok v okolí smetných nádob. V takýchto problematických prípadoch sme sa rozhodli pristúpiť k úprave pôvodného stojiska a zavedeniu systému polopodzemných kontajnerov,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf s tým, že nádoby vsadené z dvoch tretín do zeme zaberú minimum priestoru do šírky, no pojmú výrazne väčšie množstvo odpadu. Jedna polopodzemná nádoba spravidla nahradí až päť kusov štandardných 1 100-litrových smetných nádob.

Tento typ kontajnerov má oproti klasickým nádobám niekoľko výhod, ako napr. nemožnosť opätovného ručného výberu odpadu vhodeného do nádoby, čím sa predchádza vandalizmu. Do polopodzemných kontajnerov sa nedostanú ani zvieratá či hmyz. V polopodzemnej nádobe je tiež nižšia teplota, keďže sa nachádza pod zemou, takže odpad nezapácha a rozkladá sa pomalšie.

Keďže kontajnery, ktoré sú spolovice zapustené pod povrchom zeme, majú v porovnaní s bežnými nádobami na odpad omnoho väčšiu kapacitu, nie je potrebné realizovať vývoz odpadu tak často ako pri klasických smetiakoch. V ich okolí nevzniká neporiadok a celé stojisko pôsobí estetickejšie. „Systém polopodzemných kontajnerov bude v Dubnici nad Váhom fungovať na čip, čo znamená, že kontajnery budú uzamykateľné. Odpad do nich bude môcť vhodiť len ten obyvateľ príslušného bytového domu, ku ktorému bude stojisko patriť. My tak budeme môcť presne odsledovať nielen množstvo vyprodukovaného odpadu za daný bytový dom a definovať aj mieru separácie, ale zabránime aj tzv. odpadovej turistike. Miera separácie by sa postupom času mohla zohľadňovať aj v stanovovaní poplatkov za komunálny odpad, aby boli Dubničania motivovaní odpad triediť,“ dodal k téme dubnický primátor.

Ilustračný obrázok (odpady-portal.sk)

Odpadové hospodárstvo má v rozpočte mesta Dubnica nad Váhom na tento rok dominantnú pozíciu. Samospráva na vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov vyčlenila viac ako 300-tisíc eur, konkrétna suma vzíde z verejnej obchodnej súťaže. „Vďaka monitorovaným polopodzemným kontajnerom budeme vedieť optimalizovať vývozný cyklus, pretože vozidlo vyšleme len k plnému kontajneru. Vyprázdňovanie takýchto kontajnerov bude závisieť od ich skutočnej naplnenosti, kým doteraz smetiarske vozidlá jazdili podľa presne definovaného harmonogramu vývozu napr. aj k tomu stojisku, ktorého nádoby boli ešte poloprázdne. Týmto by malo dôjsť k optimalizácii nákladov na vývoz odpadu, takže by sme mohli dokázať čiastočne zamedziť prudkému nárastu výšky poplatkov za odpad v Dubnici tak, ako to ukladá legislatíva. Podmienky na triedenie odpadu je potrebné systematicky zlepšovať, pretože poplatky za skládkovanie odpadu neustále porastú a ak nebudeme triediť, budeme si musieť priplatiť,“ vysvetlila vedúca životného prostredia Janka Beniaková.

Na vytváraní podmienok na separovanie mesto začalo pracovať už minulý rok. V Dubnici nad Váhom a aj v mestskej časti Prejta pribudlo 36 nových smetných nádob na separovaný odpad, ktoré sú rozmiestnené tak, aby obyvatelia mohli triediť aj vtedy, keď sa presúvajú po meste napr. z námestia alebo zdravotného strediska. Novinkou je tiež 33 smetných nádob na psie exkrementy. V tomto roku by odpadovú infraštruktúru mohli doplniť aj nové nádoby na drobný elektroodpad a na použitý kuchynský olej a postupom času aj na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad v komplexnej bytovej zástavbe.

Sledovanie naplnenosti polopodzemných kontajnerov budú zabezpečovať inteligentné senzory, ktoré monitorujú výšku odpadu. Naplnenosť kontajnerov si tak budú môcť odsledovať nielen technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, ktoré budú zabezpečovať ich vývoz, ale aj samotní obyvatelia vďaka mobilnej aplikácii. Polopodzemné kontajnery budú určené na zmesový komunálny odpad, ale aj na papier, plasty, sklený a kovový odpad.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271


Vytvorené: 11. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková