Obsah

Mesto začalo s jarným kosením mestskej zelene

Typ: ostatné
Kosenie Neskorším nástupom kosby mesto podporilo zachovanie prirodzenej biodiverzity.


S prvým jarným kosením začalo mesto Dubnica nad Váhom o niečo neskôr. Pre tento krok sa radnica rozhodla zámerne. Neskoršie kosenie totiž podporuje zachovanie prirodzenej biodiverzity.

„Neskorším nástupom kosby sme podporili rast kvetov, napríklad púpav a sedmokrások, čím sme prispeli k zvýšeniu nektáru pre opeľovačov. Pri potoku, v lokalite sídliska Pod kaštieľom, sme ponechali pás zelene s lúčnymi kvetmi. Chceme tak podporiť včelstvo i ďalší hmyz, a tým celý ekosystém,“ objasnila Silvia Altpergerová z referátu životného prostredia.

Mesto Dubnica nad Váhom oficiálne zahájilo prvú kosbu 24. apríla. Zamestnanci technických služieb mesta TSM Dubnica nad Váhom, r. s. p., začali s kosbou na sídlisku Pod hájom a jeho časti nazývanej Účko. Nasledovalo okolie hlavnej cesty.

V súčasnosti prebieha kosba v lokalitách Centrum I a Háje. Nasledovať bude lokalita Centrum II, stred mesta a sídlisko Pod kaštieľom. „Po dokosení spomínaných lokalít prejdeme ku kosbe v Prejte a na sídlisko Za traťou. Medzitým pokosíme i cintoríny,“ uviedla konateľka technických služieb mesta Vladimíra Klačanská. Zároveň priblížila, že kosba mesta prebieha päťkrát do roka.

Pre zachovanie biodiverzity mesto vysadí kvetinové lúky

V snahe podporiť druhovú rozmanitosť sa mesto v aktuálnom roku rozhodlo aj pre výsadbu biodiverzitných lúk. Kvetinovú lúku „Bzučiaci potok" mesto založilo ešte na jeseň v roku 2020. Minulý rok zas radnica pristúpila k výsadbe letničkových lúk na sídlisku Za traťou a záhonu pred poštou.

„Tento rok plánujeme vysiať letničkovým osivom záhon za obchodným domom Filagor, ako aj priestor pri autobusovej zastávke na sídlisku Centrum II, no kvetinové lúky pribudnú aj na sídlisku Pod kaštieľom pri bytovom dome 645, na sídlisku Za traťou, na sídlisku Pod hájom medzi bytovými domami 1096 a 1097 a takisto medzi bytovými domami 1087 a 1086,“ priblížil Juraj Prekop z referátu životného prostredia.

Výsevom lúk mesto zvyšuje diverzitu vo verejnej zeleni, čo má priamy dopad na početnosť hmyzu a opeľovačov, ktorým poskytujú potravu a úkryt. Výsadby takisto zvyšujú farebný akcent v meste, nakoľko kvitnú od júna až do prvých mrazov.

 


Vytvorené: 12. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2023 10:45
Autor: Júlia Bartáková