Obsah

Na Medzinárodný deň študentstva sme ocenili pätnástku najlepších žiakov

Typ: ostatné
Oceňovanie študentov SPŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.Žiakov vynikajúcich v rôznych oblastiach ocenila dubnická samospráva pamätným listom primátora mesta.

Z dvadsať jeden nominácií študentov troch stredných škôl v katastrálnom území mesta boli cenou primátora mesta ocenení šiesti žiaci Gymnázia v Dubnici nad Váhom a deväť žiakov študujúcich na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom. Udialo sa tak tradične v novembri pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v menej slávnostnej podobe, ako býva zvykom, a to z dôvodu aktuálnej epidemickej situácie. „Stredné školy na území mesta i naše základné školy dosahujú vynikajúce výsledky na území kraja aj celého Slovenska. Mám radosť, že sú deti pracovité, učia sa byť vytrvalé, čestné a nadobúdajú tie správne hodnoty. Verím, že budú motivátormi aj pre ostatných žiakov a študentov,“ uviedol primátor mesta Peter Wolf. Najúspešnejší študenti stredných škôl v Dubnici nad Váhom boli ocenení v piatich kategóriách; a to šport, kultúra, jazyky, technické a prírodné vedy, profesia a voľný čas.

Oceneným študentom gratulujeme k ich úspechom a pedagógom i riaditeľom škôl ďakujeme za prácu, ktorú v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti vykonávajú.

Zoznam ocenených študentov SPŠ Dubnica nad Váhom:

 • Igor Michalec (za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom v oblasti technických a prírodných vied),                                                    
 • Michal Pech (za výborné študijné výsledky a úspechy v matematických súťažiach a za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom),
 • Nicolas Blahušiak (za inšpirujúci filantropizmus, aktívny prístup a vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom),
 • Peter Brezina (za aktívny prístup a pomoc lekárom v prvej línii počas pandémie ochorenia COVID-19),                 
 • Študentská firma TWENTY ONE TIS; Ivana Švecová, Sára Staňová, Tamara Smahová, Timotej Vašek a Terézia Čuríková (za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom na veľtrhu podnikateľských talentov).

Zoznam ocenených študentov Gymnázia v Dubnici nad Váhom:

 • Matúš Litvín (za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom v oblasti prírodných vied),
 • Michal Kyselica (za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom v oblasti prírodných vied),
 • Alžbeta Ragasová (za vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom v atletike),
 • Petra Anna Fedeleš (za zodpovedný prístup a všestranný talent v školskej i mimoškolskej činnosti),
 • Sofia Šuranská (za aktívny prístup, organizačný talent a vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom),
 • Vladislav Miletskyi (za aktívny prístup, záujem o témy ekológie a environmentalistiky a vzornú reprezentáciu mesta Dubnica nad Váhom).

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 18. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 11. 2021 16:02
Autor: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta