Obsah

Na sídlisku Centrum I pribudlo nové dopravné značenie

Typ: ostatné
Nové dopravné značenie.Pre komplikovanú situáciu a množstvo dopravných kolízií mesto odporúča majiteľom vozidiel parkujúcich priamo na vozovke na Ulici Kollárovej, aby na parkovacie účely využívali novovzniknuté parkovisko za budovou ABC.

Parkovisko za OD ABC s kapacitou 24 parkovacích státí bolo obyvateľom sprístupnené v prvej polovici januára, nakoľko zhotoviteľ pre nepriaznivé poveternostné podmienky nemohol dokončiť na prelome rokov zvyšné 3 parkovacie státia. Počasie mu to umožnilo neskôr, preto od dnešného dňa, 14. januára 2022, vstúpilo do platnosti nové dopravné značenie, ktoré na časti Kollárovej ulice vymedzuje zákaz státia. „Dopravné značenie sme do lokality umiestnili predovšetkým z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, ale aj z dôvodu jednoduchšieho prejazdu záchrannej techniky a vykonávania údržby. Kapacita novovybudovaného priľahlého parkoviska by mala postačovať pre autá parkujúce na vozovke na vyznačených komunikáciách. Vlastníkom vozidiel, ktorí zvykli parkovať na uvedených komunikáciách preto odporúčame, aby svoje vozidlá parkovali na uvedenom novovybudovanom parkovisku,“ priblížil vedúci stavebného úradu Jozef Králik. Ako dodal, v lokalite bude pre zvýšenie bezpečnosti doplnený aj spomaľovací prah.

Mapa časti Kollárovej ulice, na ktorej vstúpilo do platnosti nové dopravné značenie

Komunikácie, na ktorých vstúpilo nové dopravné značenie do platnosti, sú vyznačené na ilustrácii, ktorá je obrazovou prílohou tohto článku. Ide o vozovku od vyvýšeného priechodu pre chodcov v blízkosti bytového domu č. 36 až po kolmú ulicu napájajúcu sa na štátnu cestu I 61 vrátane. "Zvyšné tri nové dopravné značky zostávajú prekryté. Tieto vstúpia do planosti v tomto roku po vybudovaní parkoviska pri bytovom dome číslo 35," upresnil Jozef Králik. Vodičom ďakujeme za rešpektovanie nového dopravného značenia a využívanie novej parkovacej plochy za budovou ABC.

Pre viac informácií kontaktujte: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 14. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2022 13:13
Autor: Mária Badačová