Obsah

Na verejnom obstarávaní sme v roku 2020 ušetrili viac ako 850-tisíc eur

Typ: ostatné
Na verejnom obstarávaní sme v roku 2020 ušetrili viac ako 850-tisíc eur Nový systém verejného obstarávania na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom má na starosti vedúca Oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania Eva Granátová. V rozhovore vysvetľuje, ako je takáto úspora možná a čo sa s ušetrenými financiami deje ďalej.

V úvode vysvetlime, čo to vlastne verejné obstarávanie je a na čo slúži?

Verejné obstarávanie je proces výberu dodávateľa prác, služieb alebo tovarov. Laicky povedané, keď potrebujeme napríklad zrekonštruovať chodník alebo cestu, prostredníctvom verejného obstarávania hľadáme firmu, ktorá dokáže práce zrealizovať. Zverejníme predmet zákazky, v tomto prípade opravu komunikácií a všetky súvisiace parametre, ako napríklad počet metrov štvorcových, lokalitu či termín, do ktorého chceme mať práce hotové. Následne vyberáme spomedzi prihlásených uchádzačov toho najlepšieho.

Čo to znamená – najlepšieho?

Vo väčšine prípadov vyhrá uchádzač, ktorý pri splnení všetkých podmienok účasti a nastavených technických parametrov na predmet zákazky ponúkne najnižšiu cenu. Zohľadňujeme teda ako rýchlo je dodávateľ službu alebo tovar schopný dodať, resp. zhotoviť dielo, ale aj to, aké má referencie od ostatných obstarávateľov. Ak už napríklad podobné práce realizoval, no zákazník nebol spokojný, takýmto dodávateľom sa vyhýbame.

Nenaznačuje najnižšia cena aj nižšiu kvalitu?

V tomto prípade určite nie. V zadaní verejného obstarávania zverejňujeme presnú špecifikáciu tovaru alebo služby, ktorú nemožno nijakým spôsobom obísť. Ak napríklad obstarávame počítače, ich parametre sú podrobne špecifikované. Dodávateľ nám nemôže ponúknuť menej výkonný alebo kvalitný počítač, ale len taký, ktorý spĺňa minimálne stanovené parametre. V opačnom prípade bude zo súťaže vyradený. Na verejné obstarávanie sme sa navyše pripravili tak precízne, že sme sa revíziou zmluvných vzťahov zamerali aj na prevenciu podliezania stanovenej hodnoty zákazky tak, aby ju v budúcnosti nebolo možné zámerne navyšovať prácami naviac. Jednoducho, naším cieľom je čo najefektívnejšie šetriť.

Ako je možné, že sa za približne jeden rok od zavedenia efektívnejšieho systému verejného obstarávania podarilo mestu ušetriť takú vysokú sumu? Viac ako 850-tisíc eur je už naozaj obrovská suma peňazí. 

Možné je to jednoducho, samotný proces je, samozrejme, náročný. V praxi to však funguje tak, že sme stanovili predpokladanú hodnotu napríklad rekonštrukcie domu smútku na takmer 130-tisíc eur. Urobili sme tak na základe spracovaného rozpočtu odborne spôsobilou osobou. Následne sme zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie výzvu na predkladanie ponúk, týkajúcu sa rekonštrukcie domu smútku s presným popisom zákazky. V procese sa nám začínajú hlásiť jednotlivé firmy, ktoré by chceli rekonštrukciu realizovať. V priemere sa do súťaže na stavebné práce hlási sedem až osem firiem. My si spomedzi nich vyberieme toho najlacnejšieho dodávateľa, ktorý splnil všetky podmienky stanovené vo výzve a v súťažných podkladoch a súhlasí s návrhom zmluvy. Na zákazke, ktorú spomínam, teda na rekonštrukcii domu smútku v mestskej časti Prejta, sme z predpokladaných 130-tisíc napokon vysúťažili zhotoviteľa za približne 80-tisíc eur. Tu sme dokázali teda ušetriť zhruba 50-tisíc eur na jednej zákazke. S každou zákazkou tak spravidla ušetrená suma rastie.

Na akých projektoch sa doteraz podarilo ušetriť najviac?

K najväčším úsporám patrí už spomínaný dom smútku, ale napr. aj rekonštrukcia miestnej komunikácie Murgašovej ulice a Družstevnej ulice, kde sme dokopy ušetrili takmer 80 000 eur, ale aj na rekonštrukcii chodníkov, kde dodávateľ ponúkol cenu nižšiu o 83 000 eur, ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

Čo sa potom deje s financiami, ktoré sa podarí usporiť?

Tieto financie sú vyčlenené v rozpočte na danú investičnú akciu. Nevyčerpané finančné prostriedky budú presunuté do rezervného fondu a použité v ďalšom roku na nové investičné akcie.

Ako fungoval proces verejného obstarávania v meste predtým?

Bol jednoznačne menej prehľadný, ťažšie kontrolovateľný a roztrúsený po oddeleniach a referátoch. Takto sme všetky zákazky realizované mestom presunuli na jedno oddelenie, prehľadne ich zverejňujeme, aby sme oslovili viac firiem a teda vytvorili konkurenčné prostredie, ktoré tlačí cenu nadol. Sme efektívnejší, ale aj transparentnejší. Myslím si, že aj mesto a jeho financie je viac chránené.

Bolo komplikované vytvoriť takýto systém?

Jednoduché to určite nebolo. Mnohému sme sa priučili v meste Trnava, kde sme boli aj s pánom primátorom, ktorý je pôvodcom myšlienky transparentného a centralizovaného verejného obstarávania, na návšteve, aby sme sa pozreli na príklady dobrej praxe. Je za nami kus práce pri nastavovaní nových procesov a ďalší kus práce je pred nami.

Bilancia roku 2020 z pohľadu verejného obstarávania

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271


Vytvorené: 15. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková