Obsah

Najlepšou samosprávou v rámci komunikácie na Odkaze pre starostu je Dubnica nad Váhom

Typ: ostatné
Primátor Peter Wolf a Milan Dohnanský s ocenením.Portál Odkaz pre starostu opäť rozdával samosprávam vysvedčenia za uplynulý rok.

Za rok 2020 je v komunikácii s obyvateľmi najlepšou samosprávou nad 20-tisíc obyvateľov Dubnica nad Váhom. Prestížne ocenenie Zlaté vedro za 1. miesto v komunikácii s obyvateľmi na portáli Odkazprestarostu.sk za rok 2020 prevzal dubnický primátor Peter Wolf v pondelok 27. septembra 2021 na slávnostnom vyhodnotení v Bratislave. „Vysvedčenie, ktoré nám Odkaz pre starostu vystavil, nás veľmi teší a je pre nás povzbudením do ďalšej práce v skvalitňovaní života v meste. Rád by som poďakoval kolegom z mestského úradu, ktorí sa podieľajú na riešení podnetov a promptne reagujú na podnety občanov,“ zhodnotil dubnický primátor Peter Wolf s tým, že veľkú zásluhu na ocenení majú predovšetkým kolegovia Veronika Rezáková a Milan Dohnanský.

V kategórii komunikácie s obyvateľmi hodnotitelia brali do úvahy úplnosť odpovede – či obsahuje informácie, kto a kedy sa bude podnetom zaoberať. Dôležitým faktorom bola aj rýchlosť odpovede. Bonusové body mohli samosprávy získať za informovanie o vyriešení podnetu, rovnako vtedy, ak občania nemuseli na odpoveď čakať viac ako 7 dní.

Aj keď dubnická samospráva využíva Odkaz pre starostu len druhý rok, doposiaľ sa na mesto prostredníctvom uvedenej platformy obrátili občania s takmer 840 podnetmi. Za komunikáciu bolo ocenené aj v uplynulom roku. „Najviac podnetov, s ktorými sa na nás občania obracajú, sa týka ciest a chodníkov, no evidujeme aj dotazy na zeleň, životné prostredie či mestský mobiliár,“ upresnil Milan Dohnanský. Ako dodal, v roku 2020 mesto Dubnica nad Váhom komunikovalo spolu 383 podnetov, za čo si vyslúžilo skóre 291 %. V kategórii Riešenie podnetov mesto obsadilo 8. priečku.

Prostredníctvom portálu odkazpresarostu.sk obyvatelia slovenských miest a obcí ročne nahlasujú tisícky podnetov, ktorými samosprávy upozorňujú na vyskytujúce sa nedostatky. „Rád by som poďakoval aj Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý vytvoril priestor pre prehľadnú a efektívnu komunikáciu samospráv s občanmi. Je naozaj skvelé, že občania sa týmto spôsobom zapájajú a upozorňujú nás na nedostatky – aj to je jeden zo spôsobov, ktorým môžeme ľudí viac priťahovať k správe vecí verejných,“ uzatvoril primátor Dubnice nad Váhom.

Portál Odkaz pre starostu funguje od roku 2010 a dnes ho využíva viac ako 170 aktívnych miest a obcí. Občania majú možnosť prostredníctvom internetovej stránky www.odkazprestarostu.sk alebo rovnomennej mobilnej aplikácie upozorňovať samosprávu na rôzne nedostatky, ktoré si na území mesta či obce všimnú a komunikovať o nich priamo so samosprávou.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 27. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 9. 2021 15:55
Autor: Mária Badačová