Obsah

Pokračujeme v obnove vodorovného značenia, na rad prišli parkoviská

Typ: ostatné
Obnova vodorovného dopravného značenia na parkoviskách.Vodorovné dopravné značenie mesto obnoví a doplní na parkoviskách v rôznych častiach mesta.

Obnova parkovacích miest vyznačovaním vodorovného dopravného značenia, vyhradených miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a vyznačovaním miest, do ktorých je zakázané vchádzať, začala v utorok 16. júna a v závislosti od počasia a poveternostných podmienok bude prebiehať aj v priebehu nasledujúceho týždňa. Mesto tak nadväzuje na práce v obnove dopravného značenia, s ktorými začalo už v úvode mája.

V priebehu mesiaca máj samospráva zabezpečila obnovenie značenia na mestských komunikáciách i autobusových státiach. Teraz sa mesto zameralo na oficiálne parkovacie plochy. „Primárne ide o obnovu značenia parkovacích miest v tých lokalitách, ktoré neboli obnovované minulý rok. Prácami na parkoviskách sa blížime do finále s obnovovaním vodorovného dopravného značenia. Avšak to, akí budeme úspešní, nezávisí len od počasia, ale najmä od toho, ako budú obyvatelia rešpektovať naše výzvy na preparkovanie svojho motorového vozidla v avizovanom čase prác na značení,“ vysvetlil Miroslav Faltejsek z referátu dopravy.

Mesto Dubnica nad Váhom preto vyzýva obyvateľov, ktorí parkujú svoje motorové vozidlá v jednej z uvedených lokalít, aby sledovali oznamy zverejnené vo svojom bytovom dome. V avizovanom termíne mesto žiada obyvateľov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a preparkovali svoje motorové vozidlá tak, aby nebránili v realizácii prác a dodržiavali zvýšenú opatrnosť v mieste prebiehajúcich prác.     

Parkovacie miesta sa vyznačujú na plochách, kde to priestorové podmienky a dopravné normy umožňujú, pričom súčinnosť obyvateľov je dôležitá pre plynulý priebeh prác. Projekty vodorovného dopravného značenia odsúhlasuje okresný dopravný inšpektorát a musia byť v súlade s platnou legislatívou, aby cesty a parkoviská boli prehľadné, prejazdné a bezpečné.

Lokality, v ktorých je plánovaná obnova vodorovného dopravného značenia na oficiálnych parkovacích plochách od utorka 16. júna do pondelka 22. júna 2020:

 • Centrum I 36
 • Centrum II 79 – 81
 • Centrum II 89 - 90
 • Centrum II 97 – 99
 • Kollárova ul. 1304, 1305, 1308
 • Pod hájom 957
 • Pod hájom 960, 963, 964
 • Pod hájom 1097 – 1099
 • Pod hájom 1087
 • Pod hájom 1085
 • Pod kaštieľom 636
 • Partizánska ul. 1281 – 1284
 • Pionierska ulica (dopravný tieň)
 • parkovisko v Mestskom športovom areáli

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 16. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 2. 2021 15:02
Autor: Mgr. Veronika Rezáková