Obsah

Pripomíname: dotačné kolo na rok 2022 je otvorené!

Typ: ostatné
Žiadať mesto Dubnica nad Váhom o poskytnutie dotácie na činnosť, projekt alebo podujatie možno už druhý rok po sebe okrem športu aj v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, životného prostredia či cestovného ruchu.

Požiadať o poskytnutie finančného príspevku z dotačnej schémy mesta Dubnica nad Váhom možno aj v roku 2022 jednoducho cez systém e-grant na adrese www.dubnica.egrant.sk. „V zmysle všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 2/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta oznamujeme žiadateľom, že žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2022 je možné podávať  do 28. februára 2022 v prípade žiadostí na činnosť a do 9. decembra 2022, ak ide o žiadosť o dotáciu na konkrétne podujatia alebo projekty,“ vysvetlila Annamária Duvačová, odborná referentka pre mládež a šport, zastrešujúca dotačný systém mesta Dubnica nad Váhom.

V roku 2022 prerozdelí mesto Dubnica nad Váhom prostredníctvom dotácií sumu 343-tisíc eur. „Cieľom dotačného systému je férová, transparentná a dostupná pomoc rôznym klubom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na rozvoji, vzdelávaní alebo aktívnom trávení voľného času nielen detí a mládeže, ale všetkých vekových kategórií. Pripomínam, že žiadosti možno podávať v oblasti športu a telesnej kultúry, v sociálnej a zdravotnej oblasti, v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, kultúry a záujmovej umeleckej činnosti, v životného prostredia, ale aj v oblasti mládeže, podpory cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,“ uzatvorila Annamária Duvačová.

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú právnické osoby nezriadené mestom a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré pôsobia, majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, aby ku dňu podania žiadosti nemal žiadateľ voči mestu záväzky po lehote splatnosti. Kompletné znenie VZN o poskytovaní dotácií je dostupné na webovom sídle mesta.

  • Žiadať o dotáciu na činnosť možno od 17. 1. 2022 do 28. 2. 2022
  • Žiadať o dotáciu na podujatia a projekty možno od 17. 1. 2022 do 9. 12. 2022.

V roku 2021 dubnická samospráva na dotáciách prerozdelila bezmála 278-tisíc eur medzi približne štyridsiatku klubov. Ich zoznam nájdete zverejnený na tejto adrese. 

Dotačné kolo na rok 2022

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Annamária Duvačová, referentka pre mládež a šport mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: annamaria.duvacova@dubnica.eu, tel. kontakt: +421 42 4455 768.


Vytvorené: 14. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2022 11:34
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta