Obsah

V apríli sa uskutoční vítanie najmenších Dubničanov a Dubničaniek. Rodičia, nezabudnite si skontrolovať poštové schránky

Typ: ostatné
V apríli sa uskutoční vítanie najmenších Dubničanov a Dubničaniek. Rodičia, nezabudnite si skontrolovať poštové schránky Mesto Dubnica nad Váhom v roku 2022 obnovilo tradíciu vítania najmenších obyvateľov mesta. Spoločne s účasťou na slávnosti ponúka rodičom možnosť vybrať si hodnotný darček.

Tohtoročná prvá slávnosť vítania občiankov do života sa uskutoční v mesiaci apríl. Mesto Dubnica nad Váhom v týchto dňoch poslalo na adresu mamičiek detí narodených v termíne od 1. septembra 2022 do 28. februára 2023 pozývací list, na ktorý je potrebné reagovať. Okrem potvrdenia účasti či prípadnej neúčasti na slávnostnom vítaní občiankov na mestskom úrade je potrebné, aby rodičia, ktorí sa plánujú zúčastniť slávnosti, vyplnili tento formulár, a to najneskôr do 22. marca 2023.

Príspevok pre novorodencov predstavuje 100 eur

Z pôvodných 33 eur pre deti rodičov v hmotnej núdzi navýšilo mesto príspevok na 100 eur pre všetky novonarodené deti s trvalým pobytom v Dubnici nad Váhom. Uvedený návrh schválilo mestské zastupiteľstvo s platnosťou od 1. januára 2022. „Chceme podporovať mladé rodiny, aj preto sa snažíme vytvárať v meste adekvátne podmienky. Medzi ne patrí napríklad aj budovanie nájomných bytov,“ priblížil primátor Peter Wolf.

O 100-eurový príspevok na dieťa si stačí požiadať vyplnením formulára, ktorý je prílohou tejto správy. Vyplnený formulár spoločne s rodným listom je potrebné priniesť na sociálne oddelenie mestského úradu p. Alene Masárovej. Nájdete ju v kancelárii na prízemí - po vstupe do budovy úradu je potrebné ísť do chodby vľavo, jej kancelária sa nachádza po ľavej strane takmer na konci chodby. Spoločne s vyplnenou žiadosťou nezabudnite priniesť aj rodný list. 

Okrem príspevku si rodičia môžu vybrať na pamiatku hodnotný darček

Súčasťou obnovenej tradície vítania najmenších občiankov mesta je aj možnosť vybrať si darček pri príležitosti narodenia dieťatka. Rodičia si môžu zvoliť z dvoch možností:

  • kniha Rozprávky, ktorú napísal a ilustroval dubnický umelec Jozef Vydrnák
  • sadenička stromu s označením mena dieťatka

Zvolenú možnosť rodičia označia v rámci on-line formulára, ktorý je potrebné vyplniť do 22. marca 2023.

Sadenie stromčekov na sídlisku Pod hájom v roku 2022Pokiaľ si rodičia vyberú ilustrovanú knižku Rozprávky, dostanú ju v rámci slávnosti vítania občiankov do života, ktorá sa bude konať v apríli v sobášnej sieni mestského úradu.

V prípade, že sa rodičia novorodenca rozhodnú pre sadeničku stromu, v rámci slávnosti vítania občiankov do života získajú drevené označenie stromu s menom ich dieťatka a potrebné materiály týkajúce sa starostlivosti o strom. O konkrétnych termínoch sadenia stromov v meste budeme rodičov dodatočne informovať.Narodenie malého dieťaťa je veľkou udalosťou nielen pre samotnú rodinu, ale aj pre celé mesto. Pri tejto príležitosti sme sa preto rozhodli venovať rodičom novonarodených detí na pamiatku hodnotný dar v podobe knižky alebo sadeničky stromu,“ vysvetlil Peter Wolf.

So samotným sadením stromu pomôže rodičom mesto. „V prípade, že si rodičia vyberú sadeničku stromu, lokalitu jej výsadby určí mesto, a to najmä s ohľadom na prítomnosť inžinierských sietí a vhodné podmienky pre rast. V zásade sa budeme snažiť vyberať také lokality, aby korešpodnovali so širším okruhom trvalého bydliska rodiny. Na samotné sadenie si rodičia nemusia nosiť nič, len drevenú tabuľku s menom ich dieťatka,“ uzatvorila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková.Fotografia zo slávnosti vítania občiankov v roku 2022V prípade akýchkoľvek otázok sa rodičia môžu obrátiť na kontakt uvedený v pozývacom liste. Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

Rodičov detí narodených v termíne od 1. marca do 31. augusta 2023 osloví samospráva poštovou formou v úvode mesiaca september.


Príloha

Vytvorené: 16. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2023 9:54
Autor: Mária Škvarová