Obsah

V Dubnickom múzeu prebieha 4. ročník medzinárodnej konferencie Múzeá a galérie bez bariér

Typ: ostatné
V Dubnickom múzeu prebieha 4. ročník medzinárodnej konferencie Múzeá a galérie bez bariér Dubnické múzeum sídliace v priestoroch Dubnického kaštieľa hostí od 9. do 11. novembra 2022 desiatky účastníkov štvrtého ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie zameranej na sprístupňovanie múzeí a galérií znevýhodneným skupinám obyvateľov.

Práve informácie a impulzy zo strany znevýhodnených osôb pomáhajú pri tvorbe riešení debarierizácie a aktivít v múzeách, galériách a ďalších kultúrnych inštitúciách. „Cieľom konferencie je pomôcť získaním potrebných informácií a impulzov pripraviť nové bezbariérové priestory, ale aj aktivity zamerané na širokú verejnosť. Máme tu naozaj široké spektrum prednášajúcich osobností z viacerých oblastí, ktoré majú k téme naozaj čo povedať. Veľmi sa tešíme záujmu o túto dôležitú konferenciu, ktorá sa koná práve u nás, v Dubnickom múzeu. Pricestovali k nám hostia z celého Slovenska, ako aj z Českej republiky,“ informovala riaditeľka Dubnického múzea Monika Schwandtnerová po otvorení konferencie. Ako dodala, aj Dubnické múzeum sa postupne stáva prístupné znevýhodneným skupinám obyvateľov.V múzeu máme napríklad plošinu pre imobilných návštevníkov, univerzálnu kocku slúžiacu pre nevidiacich, takisto QR kódy pre nevidiacich a nepočujúcich, ktoré ich sprevádzajú jednotlivými expozíciami múzea. Pripravujeme aj ďalšie prvky, ktoré nám v tomto roku Ministerstvo kultúry SR schválilo. Ide napríklad o informačnú debarierizáciu pre nepočujúcich a nevidiacich, no takisto to budú aj kufríky, ktoré budú vybavené kópiami predmetov z expozície archeológie, ktoré si budú môcť nevidiaci, ale napríklad aj deti zo škôl ohmatať,“ priblížila Monika Schwandtnerová.

Súčasťou tematických okruhov 4. ročníka medzinárodnej konferencie je napríklad debarierizácia historických objektov, prístupnosť galérií a múzeí jednotlivcom so zdravotným znevýhodnením, financovanie sprístupňovania kultúry, edukačná funkcia galérií a múzeí či technológie ako nástroj na prezentáciu kultúry.

V posledných dvoch rokoch bol pre pandemické okolnosti obmedzený počet účastníkov, súčasťou konferencie bola preto aj možnosť pripojiť sa on-line. Aj keď tento rok konferenciu nesprevádzajú žiadne pandemické opatrenia, túto možnosť organizátori ponechali aj v tomto roku a preto môžu konferenciu sledovať záujemcovia na YouTube kanáli Dubnického múzea. „Tento rok sa nám podarilo zorganizovať konferenciu, ktorá je už plne prezenčná a sme veľmi radi, že máme obrovský pozitívny ohlas, čo sa účasti týka. Záujem ľudí o túto problematiku je obrovský a tým, že sa pravidelne snažíme pôsobiť na týchto ľudí, zisťujú svoje možnosti a limity inštitúcií, získavajú nové informácie. Dnes už múzeum nie je čisto o prezentácii hmotného či nehmotného dedičstva, ale je už aj akýmsi socio-kultúrnym centrom, kde sa ľudia stretávajú. Tú snahu, či už cez Ministerstvo kultúry SR, ktoré pravidelne podporuje aj takéto projekty na neformálne vzdelávanie, je výrazne vidieť. Máme možnosť vidieť inštitúcie, ktoré sa už vedia pochváliť alebo odprezentovať vlastné výstupy, v rámci ktorých už posunuli svoje možnosti cez hranicu bariéry, čo je veľmi pozitívne. Samozrejme, úroveň je rôzna, ale dôležité je, že sa dali do pohybu a verím, že postupne začne poskytovať takéto služby v čo najvyššej kvalite veľké množstvo múzeí a inštitúcií,“ zhodnotil odborný garant projektu Jozef Balušinský.

Konferenciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


Vytvorené: 9. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 11. 2022 17:54
Autor: Mária Škvarová