Obsah

Veľký dotazník o kultúrnom živote v meste! Dajte nám vedieť svoj názor

Typ: ostatné
Športové podujatie 3FEST - šport, kultúra, zábavaSte aktívnym účastníkom kultúrneho života v meste Dubnica nad Váhom alebo sa ho zúčastňujete len sporadicky? Ktoré podujatia sa vám najviac páčia a aký typ akcií by ste v meste privítali a chýbajú vám? Vyjadrite svoj názor prostredníctvom dotazníka do 14. februára 2022.

Oddelenie kultúry a knižnice mesta Dubnica nad Váhom v spolupráci s Komisiou kultúry pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Dubnici nad Váhom touto cestou oslovuje obyvateľov a návštevníkov mesta s prieskumom spokojnosti verejnosti s poskytovanými službami v oblasti kultúry. „Cieľom prieskumu je zmapovať si preferencie a kultúrne nastavenie obyvateľov a návštevníkov mesta tak, aby sme mohli poskytovať nielen kvalitnejšie, ale aj pestrejšie a zmysluplné služby a aktivity v oblasti kultúrno-spoločenského života v Dubnici nad Váhom. Máme nastavené ciele a vízie smerovania kultúry v meste, no názor a záujmy obyvateľov sú pre nás dôležité a kľúčové, preto sa o ne zaujímame. Budeme radi, ak sa nám vyplnený dotazník vráti späť od čo najväčšieho množstva respondentov,“ vysvetlila Zuzana Múkerová, vedúca oddelenia kultúry a knižnice.

Dotazník možno vyplniť jednoducho na tejto adrese. 

Dotazník je rozdelený na tri časti; a to na kultúru, služby poskytované kinom a tiež na propagáciu podujatí a kultúrneho života. Na podnetné pripomienky a návrhy v týchto troch oblastiach sa tešíme najneskôr do 14. februára 2022.

Dotazník možno vyplniť aj fyzicky a doručiť ho do podateľne mestského úradu. Uverejnený je v decembrovom čísle mesačníka Dubnické noviny 12/2021. Dotazník je anonymný a má slúžiť na skvalitnenie kultúrneho života v meste a jeho prispôsobenie preferenciám a záujmom jeho obyvateľov.

Dotazník možno vyplniť jednoducho na tejto adrese. Ďakujeme za názor každého zúčastneného respondenta. 

Pre viac informácií kontaktujte: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 13. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2022 11:02
Autor: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta