Obsah

Začal sa tretí ročník konferencie zameranej na odstraňovanie bariér v múzeách a galériách

Typ: ostatné
Začal sa tretí ročník konferencie zameranej na odstraňovanie bariér v múzeách a galériách 1Aké možnosti na návštevu múzea, galérie alebo knižnice majú nevidiaci, nepočujúci či imobilní ľudia? Odpovede na tieto otázky už tretí rok po sebe hľadajú v Dubnickom múzeu v rámci medzinárodnej konferencie Múzeá a galérie bez bariér III.

Kniha v Braillovom písme, schodiskový výťah pre imobilných, nahrávky pre nepočujúcich v znakovej reči, zvukový komentár a reliéfové zobrazenie niektorých z predmetov a obrazov pre hmatový vnem nevidiacich. To sú možnosti, ktoré dnes pre ľudí s rôznym druhom hendikepu ponúka Dubnické múzeum sídliace v Dubnickom kaštieli.

Reliéfové zobrazenie predmetov a obrazov pre hmatový vnem nevidiacich.

Aké možnosti a pomôcky majú pre túto skupinu vytvorené iné slovenské alebo zahraničné inštitúcie, sa dozvedajú účastníci trojdňovej konferencie, ktorá sa začala v stredu 10. novembra 2021 a potrvá do piatku 12. novembra 2021. Jej cieľom je výmena poznatkov, vedomostí, skúseností a príkladov fungujúcej praxe medzi múzejnými, knižničnými a galerijnými pracovníkmi, ale aj zvýšenie informovanosti hendikepovaných občanov o možnostiach návštev týchto inštitúcií. „Prvý deň konferencie je venovaný prednáškam, druhý deň navštívime Centrum VIDA v Brne a Technické múzeum v Brne - expozíciu oddelenia dokumentácie slepeckej histórie, kde sa oboznámime s rôznymi možnosťami debarierizácie. Tretí deň bude rovnako venovaný prednáškovým blokom a diskusii,“ vysvetlila riaditeľka Dubnického múzea Monika Schwandtnerová. Prednášajúci boli vybratí z organizácií, ktoré zastrešujú alebo metodicky vedú takéto skupiny obyvateľstva.

Zástupcovia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Fondu na podporu umenia sa počas konferencie budú venovať témam získavania financií z rôznych grantových schém na podporu debarierizácie kultúrnych inštitúcií. „Slovensko sa hýbe smerom dopredu, najmä pokiaľ ide o snahu sprístupňovať kultúru. Múzeá i galérie majú dnes už mnoho technických a programových možností, ako komunikovať so zvolenými cieľovým skupinami. Väčšina takýchto inštitúcií sídli v historických budovách, národných kultúrnych pamiatkach, kde je situácia veľmi špecifická a zásahy do architektúry problematické. Pripomínam však, že hendikepované osoby nie sú len osoby imobilné, takže bariéry nie sú len fyzické, ale aj komunikačné a informačné. Ich odstránenie si teda nie vždy vyžaduje zásah priamo do architektúry budovy,“ vysvetlil Jozef Balužinský, odborný garant konferencie, ktorý sa debarierizácii venuje už viac ako 15 rokov.   

Trojdňová konferencia Múzeá a galérie bez bariér III

Hlavný koordinátor slovenskej autority pre Braillovo písmo situáciu na Slovensku nevníma ako zlú. „Je dôležité, že sa o debarierizácii hovorí a hľadajú sa spôsoby na sprístupňovanie expozícií a priestorov,“ myslí si Michal Tkáčik zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorý sa konferencie taktiež zúčastňuje. Poskytnutie dostatočného množstva informácií a impulzov hlavne zo strany znevýhodnených osôb môže napomôcť pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v múzeách.

Konferencia trvá do piatku 12. novembra 2021 a sledovať ju možno aj on-line na adrese https://telekonference.eu/join/e1qg6z. Kód miestnosti v prípade potreby: e1qg6z a PIN: 215228. Konferenciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 10. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 11. 2021 14:11
Autor: Mgr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta