Obsah

Základná škola Pod hájom najlepšia v kraji a v prvej desiatke top škôl na Slovensku

Typ: ostatné
Základná škola s materskou školou Pod hájom je v rebríčku zostavenom Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO ohodnotená ako deviata najlepšia základná škola na Slovensku a najlepšia v celom Trenčianskom kraji.

S bodovým ohodnotením 8,9 bodu z maximálneho počtu 10 bodov je ZŠ s MŠ Pod hájom v školskom roku 2019/2020 hodnotená ako škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov. „Výsledné hodnotenie školy je v prípade základných škôl vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (teda Testovanie 5 a Testovanie 9), mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach a po novom tiež aj na základe výstupov štátnej školskej inšpekcie na školách,“ píše sa na webovom sídle INEKO. Hodnotí sa tiež úroveň riadenia školy, podmienky výchovy a vzdelávania, využívanie informačno-komunikačných technológií či odbornosť pedagógov. V školskom roku 2019/2020 sa nehodnotili výsledky celoslovenského testovania, pretože sa z dôvodu pandémie a prechodu na dištančné vzdelávanie nerealizovalo.  

Škola v porovnaní s uplynulými ročníkmi hodnotenia postupne napredovala. V celoslovenských rebríčkoch bola od  školského  roka  2014/2015 hodnotená ako škola s výbornými výsledkami žiakov. V rámci Trenčianskeho kraja sa tiež medziročne zlepšovala, až napokon v rebríčku poskočila o deväť priečok; z desiatej priečky rovno na tú prvú. Škola, ktorú v súčasnosti navštevuje viac ako 570 žiakov,  je hodnotená ako najlepšia základná škola v Trenčianskom kraji a deviata najlepšia v celej krajine. „Z  tohto hodnotenia mám naozaj veľkú radosť. Je našou úlohou ako zriaďovateľa školy, ale aj vedenia jednotlivých škôl v spolupráci s pedagogickými zamestnancami vytvárať čo najlepšie podmienky na kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Aktuálny rebríček je signálom, že sa nám darí a že je dôležité pokračovať v nastolenom trende. Úprimne ďakujem všetkým zamestnancom školy, ktorým ocenenie patrí za ich každodennú prácu, nasadenie, snahu i odbornosť,“ skonštatoval primátor mesta Peter Wolf.

ZŠ s MŠ Pod hájom vedie od marca minulého roka nová riaditeľka – Marta Bardyová, ktorá prijala túto správu s radosťou, ale i rešpektom. „Za úspechom vidím predovšetkým obetavú každodennú prácu pedagógov, ktorí svojim žiakom odovzdávajú viac ako predpísané vedomosti a zručnosti.  Uvedomujem si, že uvedené rebríčky môžu vyvolať viacero diskusií, pretože  komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale na druhej strane informujú o dosiahnutých výsledkoch. Tieto výsledky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy. A čo je azda najdôležitejšie - mohli by  pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl,“ skonštatovala riaditeľka školy. „Naša škola, ktorá v školskom roku 2019/2020 oslávila svoju krásnu tridsiatku, ani nemohla dostať krajší darček... Všetci sa veľmi tešíme,“ uzatvorila.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917 431 271.


Vytvorené: 3. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková