Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.02.2022

Kúpna zmluva

34/2022/RŽP

20 000,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2022

Príkazná zmluva

25/2022/RSM

20,00 EUR dvadsať eur za obrad

Lenka Poleková

Mesto Dubnica nad Váhom

07.02.2022

Zmluva o dielo

22/2022

208 975,02 EUR

Pavol Hoferica

Mesto Dubnica nad Váhom

03.02.2022

Dodatok č. 1

119/2021/OddK/D1/2022

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

02.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

17/2022

Neuvedené

STAVOMONTÁŽ s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

15/2022

Neuvedené

TRIM s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.01.2022

D O H O D A č. 21/2022/RSM o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku

21/2022/RSM

Neuvedené

Fantasia s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.01.2022

ZMLUVA č. 24/2022/OddŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia

24/2022/OddŠ

71 626,59 EUR

Mgr. Ján Sirotka

Mesto Dubnica nad Váhom

31.01.2022

ZMLUVA Č. 23/2022/OddŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia

23/2022/OddŠ

257 932,71 EUR

Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza

Mesto Dubnica nad Váhom

28.01.2022

Záložná zmluva

300/318/2021

25 454,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Štátny fond rozvoja bývania

28.01.2022

Záložná zmluva

300/317/2021

555 282,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Štátny fond rozvoja bývania

28.01.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

9/2022/RSM

Neuvedené

INFINITY TRUST, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.01.2022

ZMLUVA o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

10/2022/RSM

Neuvedené

INFINITY TRUST, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2022

Kúpna zmluva

16/2022

4 632,20 EUR

RNDr. Juraj Kvasnica

Mesto Dubnica nad Váhom

25.01.2022

Zmluva o pripojení

07/2022/OddVÚP

585,14 EUR päťstoosemdesiatpäť eur

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.01.2022

Darovacia zmluva

251/2021/RSM

dar

MALAXIX, s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2022

Dodatok č. 03 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. Z201844893_ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. odb. 90000009

340/2018/RSM D3 2022

cca 70 €

TWINLOGY s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2022

Dodatok č. 1

18/2022/D1 2022

Neuvedené

FERRMONT, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2022

Zmluva o dielo

18/2022

1 201 950,38 EUR

FERRMONT, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.01.2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2022

Dodatok č. 1

295/2021/D1/2022

Neuvedené

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2022

Zmluva o dielo

295/2021

589 810,22 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2022

Príkazná zmluva

349/2021/RSM

20,00 Eur za moderovanie a 10,00 Eur za prípravu jedného prejavu.

Gabriela Majchráková

Mesto Dubnica nad Váhom

18.01.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

362/2021

Neuvedené

Ing. Miroslav Vrba

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2022

Príkazná zmluva

14/2022/RSM

1 300,00 EUR jedentisíctristo eur

Juraj Tvrdoň

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: